Nieuws voor zorgverleners

Fitnesscentra zien meerwaarde in aanbod voor mensen met een smalle beurs - Mullier Instituut Fitnesscentra die aan de pilot van het programma Fitness Loont deelnemen, zien de meerwaarde van het organiseren van sportaanbod voor mensen met een smalle beurs. Tegelijkertijd ervaren ze knelpunten om het aanbod goed te organiseren.

28-03-2023

Naar nieuwsbericht
Kans op revisie en op revisie vanwege luxatie van totale heupprothesen hangt samen met chirurgische benadering en femurkopgrootte - NOV Het artikel Femoral head size and surgical approach affect dislocation and overall revision rates in total hip arthroplasty: up to 9-year follow-up data of 269,280 procedures in the Dutch Arthroplasty Register (LROI)

27-03-2023

Naar nieuwsbericht
Kamer stemt voor prehabilitatie - KNGF Afgelopen dinsdag heeft de Tweede Kamer ingestemd met een motie van VVD-Kamerlid Judith Tielen over prehabilitatie. Prehabilitatie is het zorgen dat patiënten zo fit mogelijk worden voor een operatie.

23-03-2023

Naar nieuwsbericht
Subsidieoproep living labs voor MOOI in Beweging geopend - ZonMw Werk je bij een gemeente of een kennisinstelling? Dan kun je vanaf vandaag een subsidieverzoek indienen voor het realiseren van een living lab voor MOOI in Beweging.

21-03-2023

Naar nieuwsbericht
ReumaNederland-NWO: vroegtijdige opsporing van artrose – innovaties voor detectie en diagnose Vroegtijdig opsporen van artrose vergroot de kans op een efficiënt en effectief (gewrichtsbesparend) behandelpad voor iedere persoon met artrose. Dat is gunstig voor de patiënt. Maar ook gunstig voor de belasting op het zorgstelsel.

12-03-2023

Naar nieuwsbericht
Stoppen-met-roken training (met beloning) voor op het werk - ZonMw Zijn medewerkers die roken goed geholpen met een stoppen-met-roken training met financiële beloning? En hoe zorg je ervoor dat Nederlandse bedrijven bekend raken met deze training en dat zij hun medewerkers enthousiasmeren om deel te nemen?

08-03-2023

Naar nieuwsbericht
Kennissynthese Gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken - ZonMw Welke kennis is er over de wisselwerking tussen gezondheid en fysieke omgeving? En welke vragen liggen er nog, specifiek over de leefomgeving in kwetsbare wijken? Deze kennissynthese geeft inzicht!

07-03-2023

Naar nieuwsbericht
Verspreiding keuzekaarten orthopedie - NOV Een keuzekaart geeft een overzicht van mogelijke opties bij een bepaalde aandoening en beantwoordt de belangrijkste vragen van patiënten.

28-02-2023

Naar nieuwsbericht
Onderzoek naar onderliggende mechanismen opent de deur voor potentie leefstijl - Health4Lifestyle Het aantal mensen met een chronische aandoening zal de komende jaren alleen maar toenemen. Behalve dat dit grote gevolgen heeft voor hun kwaliteit van leven, leidt het op termijn ook tot onbetaalbare zorg.

21-02-2023

Naar nieuwsbericht
Een handreiking voor Living labs: samen innoveren in Sport en Bewegen - ZonMw . Het magazine staat barstensvol geleerde lessen, tips en adviezen over hoe je een living lab kunt opstarten.

09-02-2023

Naar nieuwsbericht
Hoger opgeleiden sporten veel meer dan lager opgeleiden - Mulier Instituut Van de volwassenen met een hoge opleiding beoefent 68 procent wekelijks een sport. Van de mensen met een lage opleiding is dat maar 32 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

09-02-2023

Naar nieuwsbericht
Jong beginnen met bewegen: dit zeggen de experts - Alles over Sport Experts bespraken onder meer het belang van bewegen voor een gezonde ontwikkeling van jonge kinderen, het belang van kinderen aan te moedigen tot risicovol spelen en de rol van digitale media.

09-02-2023

Naar nieuwsbericht
Brief aan Kamer: voer prehabilitatie breed in - KNGF Vier grote organisaties in de zorg pleiten in een brief aan de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor brede invoering van prehabilitatie.

09-02-2023

Naar nieuwsbericht
Provincie Limburg in beweging - Mulier Instituut Het Mulier Instituut onderzoekt hoe Limburgers gestimuleerd kunnen worden om meer te bewegen en wat de provincie kan doen.

08-02-2023

Naar nieuwsbericht
Consilium adviseert KNGF: sterkere verbinding regionale samenwerkingsverbanden - KNGF Het advies sluit aan op de verplaatsing van de zorg naar de regio (‘juiste zorg op de juiste plek’). Daardoor zijn in de afgelopen jaren steeds meer regionale samenwerkingsverbanden van fysiotherapiepraktijken opgericht.

07-02-2023

Naar nieuwsbericht
Kijkoperaties aan de knie in de media - NOV Afgelopen week was er veel aandacht voor het onderzoek van Wijn et al naar het effect van meniscectomie vs conservatieve of ‘sham’ behandeling, dat in het Radboud UMC is uitgevoerd.

07-02-2023

Naar nieuwsbericht
Meer aandacht, meer geld en slimme samenwerking voor gezondheid en preventie - VWS In het akkoord is afgesproken hoe we in 2040 een gezonde generatie bereiken met weerbare gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een sociaal en fysiek gezonde leefomgeving.

06-02-2023

Naar nieuwsbericht
Wat is er nodig om sport en bewegen in te zetten tegen kwetsbaarheid? - Alles over Sport Het voorkomen van kwetsbaarheid bij ouderen en tegelijk het stimuleren van langer zelfstandig thuis wonen – dat komt veel voor op beleidsagenda’s.

02-02-2023

Naar nieuwsbericht
Zo kunnen sport en bewegen kwetsbaarheid bij 65-plussers beperken - Alles over Sport Kwetsbare ouderen doen een groot beroep op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de zorg. Dat is een reden om in te zetten op het voorkomen en beperken van kwetsbaarheid bij ouderen.

02-02-2023

Naar nieuwsbericht
Operatie aan versleten meniscus is volgens onderzoekers meestal zinloos - NU.nl Operaties aan een versleten meniscus zijn in veruit de meeste gevallen zinloos. Voor alle groepen patiënten is fysiotherapie nuttiger dan zo'n operatie.

01-02-2023

Naar nieuwsbericht
Nieuwe behandeling kapot kraakbeen komt stap dichterbij - Reuma Nederland Het onderzoek naar het effect van hydrogel bij kraakbeenschade gaat een tweede fase in! Kan je met een injecteerbare, vloeibare pleister kraakbeendefecten die zijn ontstaan na bijvoorbeeld een (sport)ongeval herstellen?

30-01-2023

Naar nieuwsbericht
Extra maatregelen voor rookvrije generatie - VWS Het kabinet wil dat kinderen die nu opgroeien deel zullen uitmaken van de rookvrije generatie. Om dat te bereiken zijn extra maatregelen nodig.

02-12-2022

Naar nieuwsbericht
Archief
Sluit de enquête