Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Het Beweeghuis

Partners

In het Beweeghuis werken verschillende (zorg)organisaties in een netwerk samen, waarbij de patiënt met beweegklachten daadwerkelijk voorop staat. Deze nauwe samenwerking stelt ons in staat om complete en optimale beweegzorg en -begeleiding te bieden.

Initiatiefnemers

Onderstaande organisaties zijn de initiatiefnemers van het Beweeghuis. Samen geven zij vorm aan de visie van het Beweeghuis.

 • MUMC logo

  Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ is een samenwerkingsverband van het academisch ziekenhuis Maastricht en de Faculty of Health, Medicine & Life Sciences van de Universiteit Maastricht. Het Maastricht UMC+ onderscheidt zich nationaal en internationaal door niet alleen te focussen op gezondheidsherstel, maar ook op gezondheidsbehoud en gezondheidsbevordering. Samen met netwerkpartners, zet het Maastricht UMC+ zich in om de juiste zorg op de juiste plek te leveren. Het Maastricht UMC+ heeft dan ook het initiatief genomen tot de oprichting van het Beweeghuis. De medisch specialisten (orthopedisch chirurgen, reumatologen, revalidatieartsen en pijnspecialisten) van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ dragen zorg voor de specialistische beweegkennis op medisch gebied binnen het Beweeghuis.

 • ZIO logo

  ZIO is een eerstelijnszorgorganisatie die onder andere huisartsen en fysiotherapeuten in de regio Maastricht-Heuvelland ondersteunt bij hun praktijkvoering. Daarnaast helpt ZIO huisartsenpraktijken bij het opvolgen van regionale en landelijke ontwikkelingen. Samen met andere partners ontwikkelt en implementeert ZIO innovatieve projecten en zorgconcepten. Het Beweeghuis is een voorbeeld van een innovatief zorgconcept waar ZIO graag in samenwerking met de andere partners vorm aan geeft.  

 • RHZ Heuvelland

  De Vereniging Regionale Huisartsenzorg (RHZ) is een vereniging voor huisartsen in de regio Heuvelland. Alle huisartsen gevestigd in Maastricht-Heuvelland zijn hierbij aangesloten. Het doel van deze vereniging is om goede zorg voor patiënten in de regio te leveren. Om dit te garanderen werkt RHZ nauw samen met partijen die dit doel delen. Om deze reden geeft RHZ samen met de andere initiatiefnemers vorm aan het Beweeghuis.

 • Fynet logo goed

  Fy’net is een samenwerkingsverband van en voor fysiotherapeuten in Maastricht-Heuvelland. De organisatie staat voor kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeutische en preventieve zorg. Fy’net is een herkenbaar aanspreekpunt voor partijen binnen en buiten de zorg. Daarnaast speelt de organisatie in op ontwikkelingen binnen de zorg en maatschappij. Fy’net is een van de initiatiefnemers van het Beweeghuis. Fy’net heeft daarbij nadrukkelijk aandacht voor de vormgeving van de fysiotherapeutisch netwerken.

 • Maastricht Sport logo

  Maastricht Sport is het sportbedrijf van de gemeente Maastricht. Haar doel is elke Maastrichtenaar aan het sporten en bewegen krijgen én houden. Maastricht Sport zorgt voor de brug richting sportclubs en verenigingen. Daarnaast ontwikkelen zij sport- en beweegprogramma's voor doelgroepen die niet of beperkt terecht kunnen bij bestaande sportverenigingen. Maastricht Sport heeft samen met de andere initiatiefnemers van het Beweeghuis het Beweeg Bewust programma vormgegeven. Hierbij ontvangt de deelnemer gedurende een jaar kosteloos intensieve begeleiding door een beweegcoach van Maastricht Sport. Het programma wordt aangepast aan de persoonlijke situatie en fysieke gesteldheid van de patiënt. Lees meer hierover in ons nieuws artikel over Maastricht Sport.

Ambassadeurs

Onderstaande organisaties zijn de ambassadeurs van het Beweeghuis.

 • Logo ReumaNederland

  In Nederland hebben meer dan 2 miljoen mensen reuma, waarbij artrose het meest voorkomt. ReumaNederland accepteert niet dat reuma een rem op ons leven is. Daarom investeert ReumaNederland in baanbrekende oplossingen en wetenschappelijk onderzoek en komen zij op voor de belangen van mensen met reuma (en dus ook met artrose). Ook kunt u bij ReumaNederland terecht voor betrouwbare informatie over artrose en het leven met artrose. ReumaNederland ondersteunt het Beweeghuis initiatief en is groot pleitbezorger van het Beweeghuis concept.

 • Gemeente Maastricht logo

  Maastricht Sport wil als sportafdeling van de gemeente Maastricht Maastrichtenaren een leven lang laten sporten en bewegen. Belangrijk hierin is dat iedereen dit op zijn of haar eigen niveau en interessegebied kan doen. De gemeente Maastricht gelooft in de maatschappelijke kracht van sport en bewegen als middel voor het verbeteren van de algehele vitaliteit van haar inwoners. Door onderdeel te zijn van het Beweeghuis levert Maastricht Sport een positieve bijdrage aan de gezondheid van de Maastrichtse burger, aan de leefbaarheid van buurten en aan de vitaliteit van de stad. De gemeente Maastricht onderschrijft dan ook de ambities van het Beweeghuis van harte!

 • Burgerkrachtlogo

  Burgerkracht Limburg werkt aan een Limburg waarin iedereen meetelt en op een eigen manier meedoet. Dat kan alleen als alle (Lim)burgers gezien en gehoord worden. Het begint met weten wat in hun dagelijkse levens speelt. Luisteren naar hun verhalen en ervaringen. Begrijpen wat hun uitdagingen zijn. Zien waar hun kansen liggen. Burgerkracht Limburg zet in op het versterken van de zelfredzaamheid en de vitaliteit van de Limburgers en het vergroten van de participatie in de maatschappij. Dit door te verbinden, te stimuleren en te versterken. Burgerkracht Limburg is alleszins overtuigd dat het Beweeghuis een positieve bijdrage levert aan de gezondheid en arbeidsparticipatie in Limburg en adviseert het Beweeghuis met enthousiasme over burgerparticipatie.

 • Limburg sport logo

  Team Limburg Sport gelooft in de verbindende kracht van sport die bijdraagt aan vitale inwoners. Als provinciale steunfunctieorganisatie stimuleren wij de realisatie van sport- en beweegaanbod voor kwetsbare doelgroepen, waaronder senioren en mensen met een chronische aandoening of beperking. De unieke verbinding die door het Beweeghuis tussen het zorgdomein en het sport- en beweegdomein is gerealiseerd, juichen we enorm toe.  

Contact

Meer informatie over partnerschap of ondersteuning van dit initiatief? Neem dan contact op met Rob Vanwersch via rob.vanwersch@mumc.nl of Ronald Meerlo via r.meerlo@zio.nl.

Sluit de enquête