Partners

In het Beweeghuis werken verschillende (zorg)organisaties in een netwerk samen, waarbij de patiënt met beweegklachten daadwerkelijk voorop staat. Deze nauwe samenwerking stelt ons in staat om complete en optimale beweegzorg en -begeleiding te bieden.

Initiatiefnemers

Onderstaande organisaties zijn de initiatiefnemers van het Beweeghuis. Samen geven zij vorm aan de visie van het Beweeghuis.

 • MUMC logo

  Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ is een samenwerkingsverband van het academisch ziekenhuis Maastricht en de Faculty of Health, Medicine & Life Sciences van de Universiteit Maastricht. Het Maastricht UMC+ onderscheidt zich nationaal en internationaal door niet alleen te focussen op gezondheidsherstel, maar ook op gezondheidsbehoud en gezondheidsbevordering. Samen met netwerkpartners, zet het Maastricht UMC+ zich in om de juiste zorg op de juiste plek te leveren. Het Maastricht UMC+ heeft dan ook het initiatief genomen tot de oprichting van het Beweeghuis. De medisch specialisten (orthopedisch chirurgen, reumatologen, revalidatieartsen en pijnspecialisten) van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ dragen zorg voor de specialistische beweegkennis op medisch gebied binnen het Beweeghuis.

 • ZIO logo

  ZIO is een eerstelijnszorgorganisatie die onder andere huisartsen en fysiotherapeuten in de regio Maastricht-Heuvelland ondersteunt bij hun praktijkvoering. Daarnaast helpt ZIO huisartsenpraktijken bij het opvolgen van regionale en landelijke ontwikkelingen. Samen met andere partners ontwikkelt en implementeert ZIO innovatieve projecten en zorgconcepten. Het Beweeghuis is een voorbeeld van een innovatief zorgconcept waar ZIO graag in samenwerking met de andere partners vorm aan geeft.  

 • RHZ Heuvelland

  De Vereniging Regionale Huisartsenzorg (RHZ) is een vereniging voor huisartsen in de regio Heuvelland. Alle huisartsen gevestigd in Maastricht-Heuvelland zijn hierbij aangesloten. Het doel van deze vereniging is om goede zorg voor patiënten in de regio te leveren. Om dit te garanderen werkt RHZ nauw samen met partijen die dit doel delen. Om deze reden geeft RHZ samen met de andere initiatiefnemers vorm aan het Beweeghuis.

 • Fynet logo goed

  Fy’net is een samenwerkingsverband van en voor fysiotherapeuten in Maastricht-Heuvelland. De organisatie staat voor kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeutische en preventieve zorg. Fy’net is een herkenbaar aanspreekpunt voor partijen binnen en buiten de zorg. Daarnaast speelt de organisatie in op ontwikkelingen binnen de zorg en maatschappij. Fy’net is een van de initiatiefnemers van het Beweeghuis. Fy’net heeft daarbij nadrukkelijk aandacht voor de vormgeving van de fysiotherapeutisch netwerken.

 • Maastricht Sport logo

  Maastricht Sport is het sportbedrijf van de gemeente Maastricht. Haar doel is elke Maastrichtenaar aan het sporten en bewegen krijgen én houden. Maastricht Sport zorgt voor de brug richting sportclubs en verenigingen. Daarnaast ontwikkelen zij sport- en beweegprogramma's voor doelgroepen die niet of beperkt terecht kunnen bij bestaande sportverenigingen. Maastricht Sport heeft samen met de andere initiatiefnemers van het Beweeghuis het Beweeg Bewust programma vormgegeven. Hierbij ontvangt de deelnemer gedurende een jaar kosteloos intensieve begeleiding door een beweegcoach van Maastricht Sport. Het programma wordt aangepast aan de persoonlijke situatie en fysieke gesteldheid van de patiënt. Lees meer hierover in ons nieuws artikel over Maastricht Sport.

Ambassadeurs

Onderstaande organisaties zijn de ambassadeurs van het Beweeghuis.

 • Logo ReumaNederland

  In Nederland hebben meer dan 2 miljoen mensen reuma, waarbij artrose het meest voorkomt. ReumaNederland accepteert niet dat reuma een rem op ons leven is. Daarom investeert ReumaNederland in baanbrekende oplossingen en wetenschappelijk onderzoek en komen zij op voor de belangen van mensen met reuma (en dus ook met artrose). Ook kunt u bij ReumaNederland terecht voor betrouwbare informatie over artrose en het leven met artrose. ReumaNederland ondersteunt het Beweeghuis initiatief en is groot pleitbezorger van het Beweeghuis concept.

 • Gemeente Maastricht logo

  Maastricht Sport wil als sportafdeling van de gemeente Maastricht Maastrichtenaren een leven lang laten sporten en bewegen. Belangrijk hierin is dat iedereen dit op zijn of haar eigen niveau en interessegebied kan doen. De gemeente Maastricht gelooft in de maatschappelijke kracht van sport en bewegen als middel voor het verbeteren van de algehele vitaliteit van haar inwoners. Door onderdeel te zijn van het Beweeghuis levert Maastricht Sport een positieve bijdrage aan de gezondheid van de Maastrichtse burger, aan de leefbaarheid van buurten en aan de vitaliteit van de stad. De gemeente Maastricht onderschrijft dan ook de ambities van het Beweeghuis van harte!

 • Burgerkrachtlogo

  Burgerkracht Limburg werkt aan een Limburg waarin iedereen meetelt en op een eigen manier meedoet. Dat kan alleen als alle (Lim)burgers gezien en gehoord worden. Het begint met weten wat in hun dagelijkse levens speelt. Luisteren naar hun verhalen en ervaringen. Begrijpen wat hun uitdagingen zijn. Zien waar hun kansen liggen. Burgerkracht Limburg zet in op het versterken van de zelfredzaamheid en de vitaliteit van de Limburgers en het vergroten van de participatie in de maatschappij. Dit door te verbinden, te stimuleren en te versterken. Burgerkracht Limburg is alleszins overtuigd dat het Beweeghuis een positieve bijdrage levert aan de gezondheid en arbeidsparticipatie in Limburg en adviseert het Beweeghuis met enthousiasme over burgerparticipatie.

 • Volwassenfonds logo

  De visie van het Volwassenenfonds is een inclusieve samenleving waarin iedereen profiteert van de kracht van sport & cultuur. De missie is het wegnemen van financiële en andere drempels tot sport & cultuur bij volwassenen die rond het bestaansminimum leven. De doelgroep wordt geïdentificeerd en geactiveerd met als doel dat zij duurzaam sport en/of cultuur gaan beoefenen. De unieke samenwerking, die door het Beweeghuis tussen het zorgdomein, het sociale domein en het sport- en beweegdomein is gerealiseerd, juicht het Volwassenfonds Sport & Cultuur Limburg enorm toe.

 • Maastricht Vitale Stad

   Maastricht is een stad die veerkrachtig, gezond en vitaal wil zijn, waar mensen van binnen en buiten de stad elkaar op gelijkwaardige wijze moeten kunnen ontmoeten, waar bewegen en sporten erbij hoort, waar talenten de kans krijgen zich te ontwikkelen. Maastricht wil een levenslustige stad zijn, waar leven en werken in balans zijn en iedereen, die dat wilt ook aan het sociale leven kan deelnemen.

  De stichting ‘Maastricht Vitale Stad – uitvoerder van het Maastrichts Sport Akkoord’ (voortgekomen uit een burgerinitiatief) zet zich in om hier actief aan bij te dragen. Dat doet ze vooral door organisaties binnen en buiten de sport- en beweegsector met elkaar te verbinden en de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien.

  ‘Maastricht Vitale Stad’ is daarom zeer verheugd dat meerdere organisaties het Beweeghuis opgericht hebben en actief bezig zijn met het door ontwikkelen ervan, niet alleen in en voor Maastricht, maar voor de hele regio. Daarom ondersteunt ‘Maastricht Vitale Stad’ van harte het Beweeghuis door het ambassadeurschap op zich te nemen. Netwerken kunnen zo met elkaar verbonden worden en bijdragen aan verwezenlijking van de droom van een vitale, levenslustige en inclusieve stad en regio.

Contact

Meer informatie over partnerschap of ondersteuning van dit initiatief? Stuur dan een mail naar beweeghuis@mumc.nl

Sluit de enquête