• Goede begeleiding en zorg van mensen met beweegklachten komt de komende jaren steeds verder onder druk te staan. Doordat er steeds meer mensen bijkomen met beweegklachten stijgen de kosten in de gezondheidszorg en komt de toegankelijkheid van zorg steeds verder onder druk te staan. Dit heeft grote gevolgen voor de gezondheid van mensen met beweegklachten en hun mogelijkheid om mee te doen in de maatschappij. Het Beweeghuis heeft om die reden bovenstaande centrale missie geformuleerd voor de periode 2023-2030.

    Deze missie dient als leidraad voor het opzetten, uitvoeren en implementeren van alle wetenschappelijke onderzoek binnen het Beweeghuis. De missie is gebaseerd op het missie gedreven innovatiebeleid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

    Hoe het Beweeghuis deze missie tot uitvoering wil brengen kunt u lezen in ons missiedocument. Hierin wordt de missie verder uitgewerkt, wordt deze onderverdeeld in verschillende projecten en wordt inzichtelijk gemaakt hoe we de uitkomsten monitoren en evalueren.

Onze projecten

Meer over dit project
Meer over dit project
Meer over dit project
Sluit de enquête