Vergoedingen

Binnen het Beweeghuis krijgt u te maken met verschillende zorgverleners. Wij hebben hier voor u op een rijtje gezet welke kosten de zorgverzekeraar vergoedt. Twijfelt u na het lezen hiervan of uw zorgverzekeraar uw behandeling vergoedt? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Bezoek huisarts

Uw zorgverzekeraar vergoedt een afspraak bij de huisarts. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen en de geleverde zorg valt niet onder uw eigen risico. Eventuele vervolgonderzoeken zoals een röntgenfoto, bloedonderzoek, urineonderzoek of kweek worden door de zorgverzekeraar vergoed, maar vallen wel onder uw eigen risico. Ook voorgeschreven medicijnen vallen onder uw eigen risico of moet u zelf betalen.

Bezoek fysiotherapeut

Welke kosten u vergoed krijgt bij de fysiotherapeut hangt af van uw leeftijd, de reden van uw bezoek en uw aanvullende verzekering. Meer informatie hierover vindt u hier. Wilt u zeker weten of uw zorgverzekeraar uw fysiotherapie vergoedt? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Bezoek medisch specialist op Stadspoli

Uw zorgverzekeraar vergoedt uw bezoek aan de medisch specialist op de Stadspoli. U betaalt geen eigen bijdrage en het consult valt niet onder uw eigen risico. U heeft wel een verwijzing nodig van uw huisarts. Onderzoeken, zoals een röntgenfoto of een MRI scan vallen wel onder uw eigen risico.

Bezoek beweegcoach

Uw bezoek aan de beweegcoach is kosteloos. Hetzelfde geldt voor de begeleiding die u een jaar lang van de beweegcoach ontvangt. Voor een bezoek aan de beweegcoach heeft u een verwijzing nodig van de medisch specialist op de Stadspoli of van de fysiotherapeut.

Patiënt pagina
Sluit de enquête