Vergoedingen

Binnen het Beweeghuis krijgt u te maken met verschillende zorgverleners. Wij hebben hier voor u op een rijtje gezet welke kosten de zorgverzekeraar betaalt. Twijfelt u na het lezen hiervan of uw zorgverzekeraar uw behandeling betaalt? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Bezoek huisarts

Uw zorgverzekeraar vergoedt een afspraak bij de huisarts. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen en de geleverde zorg valt niet onder uw eigen risico. Vervolgonderzoeken zoals een röntgenfoto, bloedonderzoek of urineonderzoek vergoedt de zorgverzekeraar, maar vallen wel onder uw eigen risico. Ook voorgeschreven medicijnen vallen onder uw eigen risico of moet u zelf betalen.

Bezoek fysiotherapeut

Welke kosten u vergoed krijgt bij de fysiotherapeut hangt af een aantal zaken. Denk aan uw leeftijd, de reden van uw bezoek en uw aanvullende verzekering. Meer informatie hierover vindt u hier. Wilt u zeker weten of uw zorgverzekeraar uw fysiotherapie vergoedt? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Bezoek medisch specialist op Stadspoli

Uw zorgverzekeraar vergoedt uw bezoek aan de medisch specialist op de Stadspoli. U betaalt geen eigen bijdrage en het consult valt niet onder uw eigen risico. U heeft wel een verwijzing nodig van uw huisarts. Onderzoeken, zoals een röntgenfoto of een MRI scan vallen wel onder uw eigen risico.

Bezoek beweegcoach

Uw bezoek aan de beweegcoach is gratis. Hetzelfde geldt voor de begeleiding die u een jaar lang van de beweegcoach ontvangt. U heeft altijd een verwijzing van de medisch specialist of de fysiotherapeut nodig.

Patiënt pagina
Sluit de enquête