Als zorgverlener heeft u verschillende mogelijkheden om een patiënt te verwijzen. Hieronder vindt u meer informatie over wanneer, hoe en naar wie u kunt verwijzen.

 • Als huisarts bent u het eerste aanspreekpunt van de patiënt. Vaak heeft de patiënt al een lang traject van zorg achter de rug maar zijn de klachten niet voldoende opgelost. U verwijst door als u de patiënt niet (meer) voldoende kunt helpen met advies of medicatie. U heeft de volgende opties:

  Medisch specialist op de Stadspoli

  U verwijst de patiënt door voor een nadere (medisch specialistische) beoordeling van de beweegklachten. Op de Stadspoli kan de patiënt terecht voor een eerste laagdrempelig consult met bijvoorbeeld een orthopeed van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+. Het voordeel voor de patiënt is dat de zorgverzekeraar het consult vergoedt en dat het niet onder het eigen risico valt. Onderzoeken, zoals een röntgenfoto, vallen wel onder het eigen risico.

  In een aantal specifieke gevallen is rechtstreekse doorverwijzing naar de polikliniek van het Maastricht UMC+ raadzaam. Dit geldt voor spoedpatiënten, evenals voor patiënten die voldoen aan een van de volgende criteria: (1) second opinion, (2) verdenking maligniteit, (3) verdenking infectie, (4) trauma < 2wk, (5) restklachten na prothesiologie, (6) restklachten na > 2 ingrepen (zelfde diagnose). Doorverwijzen naar de Stadspoli of polikliniek Maastricht UMC+ verloopt via de digitale verwijsmodule van ons regionaal verwijsbureau TIPP.

  Fysiotherapeut binnen de netwerken

  Heeft uw patiënt rug-, schouder- of knieklachten en verwacht u dat hij/zij baat heeft bij een fysiotherapeutische behandeling, dan raden wij u aan de patiënt een keuze te laten maken voor een van de fysiotherapeuten in het Rug, Schouder en Knie Netwerk. De hierbij aangesloten fysiotherapeuten hebben zich gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van respectievelijk rug-, schouder- en knieklachten. Zij werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over hoe de onderlinge communicatie verloopt tussen fysiotherapeuten, medisch specialisten en huisartsen. Patiënten kunnen zonder verwijzing een afspraak maken met de fysiotherapeut tenzij er sprake is van een chronische aandoening. In dat geval is een schriftelijke verwijzing van u noodzakelijk.

  Klik hier voor een overzicht van aangesloten fysiotherapeuten bij het Knie Netwerk, hier voor het Rug Netwerk en hier voor het Schouder Netwerk. 

 • Bent u fysiotherapeut en aangesloten bij het Beweeghuis, dan heeft u een aantal doorverwijsmogelijkheden:

  Beweegcoach Maastricht Sport

  Een beweegcoach van Maastricht Sport helpt de patiënt bij het vinden van een passende vorm van beweging of sport . De beweegcoach begeleidt de patiënt gedurende een jaar kosteloos op weg naar duurzaam bewegen. Deze verwijsmogelijkheid stelt u in staat om na afronding van uw eigen fysiotherapeutische behandeling, een bijdrage te leveren aan een duurzame verbetering van de gezondheid van uw patiënt.

  Huisarts / consultatie medisch specialist

  Twijfelt u over de diagnose of verwacht u de patiënt niet (genoeg) te kunnen helpen, dan raden wij u aan de patiënt terug te verwijzen naar de huisarts. De huisarts heeft vervolgens meerdere (behandel)opties tot zijn/haar beschikking zoals verwijzen naar een medisch specialist op de Stadspoli en (pijnstillende) medicatie voorschrijven. U kunt uiteraard ook één van de medisch specialisten via Siilo benaderen voor verder advies.

 • Als medisch specialist (op de Stadspoli) heeft u een aantal doorverwijsmogelijkheden.

  Fysiotherapeut binnen de netwerken

  Fysiotherapeuten die zijn aangesloten bij deze netwerken hebben zich gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van respectievelijk rug-, schouder- en knieklachten. Binnen deze netwerken werken fysiotherapeuten volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Klik hier voor een overzicht van aangesloten fysiotherapeuten bij het Knie Netwerk, hier voor een overzicht van het Schouder Netwerk en hier voor het Rug Netwerk. Heeft uw patiënt rug- of knieklachten en verwacht u dat de patiënt baat heeft bij een fysiotherapeutische behandeling, selecteer dan samen met de patiënt een van de aangesloten fysiotherapeuten. De patiënt kan vervolgens direct zelf een afspraak maken met de geselecteerde fysiotherapeut.

  Binnen het Beweeghuis zijn duidelijke afspraken gemaakt over hoe de onderlinge communicatie verloopt tussen fysiotherapeuten, medisch specialisten en huisartsen.

  Beweegcoach Maastricht Sport

  Een beweegcoach van Maastricht Sport helpt de patiënt bij het vinden van een passende vorm van beweging of sport. De beweegcoach begeleidt de patiënt gedurende een jaar kosteloos op weg naar duurzaam bewegen. De patiënt kan zich direct na afloop van het consult op de Stadspoli wenden tot de baliemedewerker van de Stadspoli voor het plannen van de intake-afspraak met Maastricht Sport.

  Ziekenhuis

  Is nader onderzoek, behandeling of een operatieve ingreep nodig? Dan kunt u de patiënt vanzelfsprekend doorverwijzen naar het Maastricht Universitair Medisch Centrum+.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het Beweeghuis of de verwijsmogelijkheden? Neem dan contact op met dr. Tim Boymans (medisch inhoudelijke vragen) via t.boymans@mumc.nl of dr.ir. Rob Vanwersch (bedrijfskundige vragen) via rob.vanwersch@mumc.nl.

Sluit de enquête