Toegankelijkheid orthopedische zorg - Project

  • Mensen met een lager inkomen of opleidingsniveau bewegen vaak minder en ervaren beweegzorg als minder toegankelijk.
  • Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen hoe we de beweegzorg voor iedereen toegankelijker kunnen maken.
  • In dit onderzoek gaan we in gesprek met mensen met een lager inkomen of opleidingsniveau om de onderzoeksvraag te beantwoorden.
 • We willen belemmeringen en behoeftes achterhalen die mensen met beweegklachten en een lager inkomen of opleidingsniveau ervaren bij het gebruik maken van beweegzorg. Zo kunnen we de begeleiding en zorg binnen het Beweeghuis beter afstemmen op de behoeftes van alle mensen met beweegklachten.

 • In dit project worden interviews gehouden met mensen met beweegklachten en een lager inkomen of lager opleidingsniveau. Mensen met een lager inkomen of opleidingsniveau die gebruik hebben gemaakt van het Beweeghuis worden uitgenodigd om deel te nemen. Uit de interviews met deze patiënten komen verschillende belemmeringen en behoeftes naar voren die mensen ervaren als ze gebruik maken van beweegzorg. De uitkomsten van dit project worden vervolgens vertaald naar concrete adviezen voor verbetering van de zorg binnen het Beweeghuis.

 • Projectleider

  Dr. E.R.C. Janssen (esther.janssen@mumc.nl)

  Team

  Dennis Rietjens, BSc
  Dr. Tim Boymans
  Dr. Brenda Berendsen, Maastricht University

  Subsidieverstrekker

  Stichting Annafonds | NOREF

  Samenwerkingspartners

  Pharos – Expertisecentrum – Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen
  Afdeling bewegingswetenschappen, Maastricht University

  Tijdspad

  November 2022 – September 2023

tim over beweeghuis
Sluit de enquête