Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Veel gestelde vragen

Algemeen

 • Is het Beweeghuis een plek in Maastricht?

  Nee, het Beweeghuis is niet op één plek in Maastricht. Het Beweeghuis is een netwerk van zorgprofessionals die samenwerken vanuit verschillende locaties. Zo werkt de medisch specialist van het Maastricht UMC+ bijvoorbeeld op de Beweeghuis Stadspoli (Maastricht Oost en West),  of in de Beweeghuis Kliniek (Maastricht UMC+ en MC Annadal), de huisarts werkt in de huisartspraktijk, de fysiotherapeut in de fysiotherapiepraktijk en de beweegcoach op sportlocaties. Omdat de zorgprofessionals op verschillende locaties werken, hebben zij goede afspraken gemaakt over hoe zij samenwerken en elkaar informeren.

 • Waarom zou ik naar het Beweeghuis gaan?

  Binnen het Beweeghuis krijgt u optimaal begeleiding met een behandelplan en coaching, volledig afgestemd op uw klachten, persoonlijke situatie en beweegdoelen.
  Omdat verreweg de meeste beweegklachten niet zijn op te lossen met een operatie, maken wij u bewust van alternatieven zoals de nieuwste en bewezen fysiotherapeutische behandelingen en beweegprogramma’s. Het Beweeghuis is hét zorgnetwerk in Maastricht-Heuvelland voor mensen met beweegklachten. Medisch specialisten van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+, huisartsen, fysiotherapeuten en beweegcoaches in Maastricht-Heuvelland werken in dit netwerk intensief samen. Met als doel de best mogelijke beweegzorg en -begeleiding te bieden. Meer informatie over het Beweeghuis vindt u hier. 

 • Wat zijn beweegklachten?

  Beweegklachten zijn klachten waardoor u moeite heeft met bewegen. Deze klachten zijn er in allerlei soorten en maten zijn en kunnen in het hele lichaam voorkomen. Bij het Beweeghuis helpen we u met klachten aan het bewegingsapparaat zoals knieartrose, chronische pijn en rugpijn.

 • Wat is Beweeghuis.nl?

  Op Beweeghuis.nl vindt u informatie over veel voorkomende beweegklachten en wat u daar zelf aan kan doen. Op de website staat ook uitleg over de werkwijze van het Beweeghuis en informatie over de zorgverleners bij wie u als eerste terecht kunt met uw beweegklachten. Houd de website goed in de gaten; wij vullen deze regelmatig aan met nieuwe beweegtips en nieuwe behandelmogelijkheden.

 • Wat is de Beweeghuis Kliniek?

  In de Beweeghuis Kliniek worden operaties uitgevoerd, altijd volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Een operatie komt pas in beeld als een niet-operatieve behandeling onvoldoende resultaat oplevert. Een operatie is een goed getimed onderdeel binnen het gehele behandeltraject, waardoor u uw dagelijks leven zo snel mogelijk weer kunt oppakken. Gespecialiseerde fysiotherapeuten coachen en begeleiden u in de fasen voor en na de operatie.  

 • Wat is de Beweeghuis Academie?

  Binnen de Beweeghuis Academie verzamelen en analyseren we gegevens over diagnostiek en behandeling. Op basis daarvan ontwikkelen we nieuwe kennis over hoe we sneller tot de juiste diagnose komen, welke behandeling het beste werkt en hoe we ervoor kunnen zorgen dat u uw dagelijks leven zo snel en goed mogelijk kunt oppakken. We vertalen de analyseresultaten naar concrete veranderingen en verbeteringen in de praktijk en delen deze met alle betrokken zorgverleners tijdens scholingsbijeenkomsten. Zo zorgt de Beweeghuis Academie ervoor dat u altijd beweegzorg en -begeleiding ontvangt volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.

 • Wie werkt er allemaal bij het Beweeghuis?

  In het Beweeghuis werken zorgprofessionals intensief samen. De zorgprofessionals die op dit moment samenwerken in het Beweeghuis zijn: medisch specialisten (zoals orthopeed, reumatoloog of revalidatiearts), huisartsen, fysiotherapeuten en beweegcoaches.

 • Is mijn huisarts deel van het Beweeghuis?

  Uw huisarts is deel van het Beweeghuis als hij/zij een praktijk heeft in de regio Maastricht-Heuvelland. Een overzicht van alle huisartsen in de regio Maastricht-Heuvelland vindt u hier.

 • Is mijn fysiotherapeut deel van het Beweeghuis?

  Een fysiotherapeut is onderdeel van het Beweeghuis als hij/zij lid is van het Rug- of Knienetwerk. In deze netwerken zijn fysiotherapeuten aangesloten die gespecialiseerd zijn in de behandeling van rug- en/of knieklachten. Zij werken volgens de nieuwste behandelrichtlijnen en beschikken daardoor over up-to-date inzichten en vaardigheden om u optimaal te behandelen. Wilt u meer weten over de netwerken? Dan kunt u hier kijken voor informatie over het Rug-netwerk en hier voor informatie over het Knie-netwerk. De aangesloten fysiotherapeuten in het Rug-netwerk vindt u hier en de aangesloten fysiotherapeuten in het Knie-netwerk vindt u hier.

 • Wat is het Rug- en Knienetwerk?

  De fysiotherapeuten die zijn aangesloten bij deze netwerken zijn gespecialiseerd zijn in de behandeling van rug- en/of knieklachten. Zij werken volgens de nieuwste behandelrichtlijnen en beschikken daardoor over up-to-date inzichten en vaardigheden om u optimaal te behandelen. Medisch specialisten, huisartsen en fysiotherapeuten hebben samen afspraken gemaakt over de werkwijze en de onderlinge communicatie. Wilt u meer weten over de netwerken? Dan kunt u hier kijken voor informatie over het Rug-netwerk en hier voor informatie over het Knie-netwerk. De aangesloten fysiotherapeuten in het Rug-netwerk vindt u hier en de aangesloten fysiotherapeuten in het Knienetwerk vindt u hier.

 • Hoe weet ik of een fysiotherapeut is aangesloten bij het Rug- of Knienetwerk?

  De aangesloten fysiotherapeuten in het Rug-netwerk vindt u hier en de aangesloten fysiotherapeuten in het Knie-netwerk vindt u hier.

 • Wat als mijn fysiotherapeut niet is aangesloten bij het Rug- of Knienetwerk?

  Als uw fysiotherapeut niet is aangesloten bij het Rug- of Knie-netwerk is dit geen probleem, want ook hij/zij is specialist op het gebied van beweegklachten. U bent er dan echter niet zeker van dat hij/zij werkt volgens de nieuwste behandelrichtlijnen en beschikt over up-to-date inzichten en vaardigheden om u optimaal te behandelen. Ook kan uw fysiotherapeut u niet verwijzen naar een van de beweegcoaches van het Beweeghuis. Dit is wél zo als u kiest voor een fysiotherapeut die binnen het Rug- of Knie-netwerk actief is.

 • Wat doet een beweegcoach?

  Aan de hand van een intake bepaalt de beweegcoach eerst uw conditie, kracht, lenigheid en balans. Op basis van uw huidige fysieke gesteldheid en beweegbehoefte stelt de beweegcoach een op maat gemaakt beweegprogramma voor u samen. Dit programma is zo opgesteld dat het uw gezondheid en uw algehele fysieke en mentale gesteldheid verbetert. De beweegcoach begeleidt u intensief, zorgt ervoor dat u plezier heeft in het bewegen en dat u een positieve invloed ervaart op uw gezondheid, zonder u te forceren.

  Om de voortgang te meten wordt u na 12 weken opnieuw getest. Uiteraard is het doel om ook na de 12 weken te blijven bewegen. Om die reden heeft u regelmatig een evaluatiegesprek om te bekijken hoe u ervoor staat en of eventuele bijsturing nodig is. 

Een afspraak maken

 • Hoe kan ik een afspraak maken bij het Beweeghuis?

  Het Beweeghuis is een zorgnetwerk. Als u in regio Maastricht-Heuvelland woont en beweegklachten heeft, dan heeft u eenvoudig toegang tot het Beweeghuis. Alle huisartsen in regio Maastricht-Heuvelland zijn er namelijk bij aangesloten. Dit geldt ook voor alle medisch specialisten van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ op het gebied van beweegklachten, de beweegcoaches van Maastricht Sport en een groot deel van de fysiotherapeuten in regio Maastricht-Heuvelland. U kunt de afspraak bij uw huisarts of fysiotherapeut op de gebruikelijke manier maken. Voor een afspraak bij een medisch specialist, heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Voor een afspraak met een beweegcoach, heeft u een verwijzing van uw medisch specialist, huisarts of fysiotherapeut nodig. Meer informatie over hoe u bij het Beweeghuis terecht kan vindt u hier.

 • Ik woon niet in de regio Maastricht-Heuvelland, kan ik toch naar het Beweeghuis komen?

  Dat is afhankelijk van de zorgprofessional waar u heen gaat. Als uw huisarts geen praktijk in Maastricht-Heuvelland heeft is hij/zij geen lid van het Beweeghuis. Wel kan hij/zij u zo nodig verwijzen naar een medisch specialist of een fysiotherapeut van het Beweeghuis. U kunt ook altijd zonder verwijzing van uw huisarts naar een fysiotherapeut van het Beweeghuis gaan. Voor een afspraak met een medisch specialist van het Beweeghuis heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts nodig. Om een afspraak met een beweegcoach van het Beweeghuis te krijgen moet u een verwijzing hebben van uw medisch specialist, huisarts of fysiotherapeut die is aangesloten is bij het Beweeghuis.

 • Waarom heb ik geen afspraak in het ziekenhuis maar op de Beweeghuis Stadspoli?

  De Stadspoli is op twee locaties in Maastricht gevestigd, buiten de muren van het ziekenhuis. De Stadspoli’s in Maastricht zijn opgezet om u sneller te helpen. In de Stadspoli werken medisch specialisten van het Maastricht UMC+. De Stadspoli heeft voor u als patiënt een aantal voordelen:

  • U kunt snel terecht
  • Het consult is gratis, u betaalt dus geen eigen bijdrage
  • U wordt geholpen door een ervaren specialist uit het Maastricht UMC+
  • Het is een minder klinische omgeving dan het ziekenhuis
  • Het is in de buurt: Maastricht Oost en West
  • De zorg in de Stadspoli is goedkoper; niet alleen voor u maar ook in het algemeen.

  Zo blijft de zorg beter betaalbaar en toegankelijk.

  Voor een afspraak op de Stadspoli heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. Meer
  informatie over de Stadspoli vindt u hier.

 • Hoe weet ik dat ik bij de juiste zorgverlener ben?

  Als u bij een zorgverlener van het Beweeghuis bent, kijkt deze altijd eerst of hij/zij u het beste kan helpen. U gaat in gesprek over uw klachten en u krijgt eventueel een aantal onderzoeken. Als blijkt dat een andere zorgverlener u beter kan helpen, krijgt u een doorverwijzing.

Vergoedingen

 • Vergoedt mijn zorgverzekeraar een afspraak bij het Beweeghuis?

  Dat is afhankelijk van de zorgverlener die u bezoekt, hieronder staan de opties beschreven.

  Bezoek huisarts
  Uw zorgverzekeraar vergoedt uw consult bij de huisarts. U betaalt geen eigen bijdrage en de geleverde zorg valt niet onder uw eigen risico. Overige onderzoeken die uw huisarts kan aanvragen, zoals een röntgenfoto, bloedonderzoek, urineonderzoek of kweek, vergoedt uw zorgverzekeraar wel, maar vallen wel onder uw eigen risico. Ook eventuele voorgeschreven medicijnen vallen onder uw eigen risico of moet u zelf betalen.

  Bezoek fysiotherapeut
  Welke fysiotherapeutische kosten u vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd, de reden van uw bezoek en uw aanvullende verzekering. Meer informatie hierover vindt u hier. Wilt u zeker weten of uw bezoek aan de fysiotherapeut wordt vergoed? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

  Bezoek medisch specialist op Stadspoli
  Uw bezoek aan de medisch specialist op de Stadspoli wordt vergoed door uw zorgverzekeraar en valt niet onder uw eigen risico. U heeft wel een verwijzing nodig van uw huisarts. Onderzoeken, zoals een röntgenfoto of een MRI-scan, vergoedt de zorgverzekeraar maar vallen wel onder uw eigen risico.

  Bezoek beweegcoach
  Uw bezoek aan de beweegcoach is kosteloos. Hetzelfde geldt voor de begeleiding die u een jaar lang van de beweegcoach ontvangt. Voor een bezoek aan de beweegcoach heeft u wel een verwijzing nodig van de medisch specialist op de Stadspoli of van de fysiotherapeut.

 • Wat is een eigen risico?

  U betaalt een eigen risico als u 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. In 2021 is het eigen risico € 385. U betaalt dus zelf de eerste € 385. Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten. Meer informatie over uw eigen risico vindt u hier.

Type behandelingen

 • Welke behandelingen worden uitgevoerd in het Beweeghuis?

  Onze zorgprofessionals kijken samen met u welke behandeling het beste voor u is. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende behandelingen mogelijk. Grofweg genomen zijn er de volgende opties die eventueel gelijktijdig kunnen starten: 1) u kunt zelfstandig verder met informatie en adviezen van de zorgverlener, 2) u start een fysiotherapietraject, 3) u start een traject bij de beweegcoach, 4) u start met een behandeltraject bij de medisch specialist (denk aan medicijnen of een brace) 4) u wordt ingepland voor een operatie.

 • Biedt het Beweeghuis alleen maar niet-operatieve behandelingen aan?

  Nee, de zorgverlener van het Beweeghuis kijkt samen met u wat de beste behandeloptie voor u is. Dat kan een operatie zijn, mits de voordelen van een operatie opwegen tegen nadelen.

Sluit de enquête