Proefpersoneninformatie

Informatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Met onderstaande informatie willen we u informeren over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. Meedoen is vrijwillig. U bent uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek omdat u (pijn)klachten heeft aan het bewegingsapparaat (spieren, gewrichten en botten) en u hiervoor naar de Stadspoli bent verwezen.

U leest hier om wat voor onderzoek het gaat, wat het voor u betekent, en wat de voor- en nadelen zijn. Lees de informatie door en beslis of u mee wilt doen. Wilt u meedoen? Laat dit dan weten in de vragenlijsten die u heeft ontvangen.

 • U kunt uw beslissing nemen aan de hand van de informatie die u in deze informatiebrief vindt. Daarnaast raden we u aan om dit te doen:

 • Zorgverleners van de Stadspoli werken samen met andere zorgverleners uit de regio Maastricht-Heuvelland, zoals fysiotherapeuten, huisartsen en medisch specialisten op gebied van beweegzorg. Deze samenwerking wordt het Beweeghuis genoemd. In het Beweeghuis willen we ervoor zorgen dat iedereen zo goed mogelijk ondersteuning en zorg krijgt bij hun beweegklachten. Daarom hebben de zorgprofessionals van het Beweeghuis samen met patiënten en onderzoekers dit onderzoek opgezet. Iedereen die verwezen wordt naar de Stadspoli met beweegklachten, wordt gevraagd om mee te doen.

  De medisch-ethische toetsingscommissie van het MUMC+/UM heeft dit onderzoek positief beoordeeld.

 • In dit onderzoek bestuderen we hoe we zo goed mogelijke zorg en begeleiding kunnen bieden aan mensen met beweegklachten in de regio. Dit doen we door de effecten en efficiëntie van de verschillende behandelingen te meten. Ook wordt er onderzocht wat de optimale behandeling is voor de individuele patiënt op basis van zijn aandoening en persoonskenmerken. Door dit te onderzoeken kunnen we er samen voor zorgen dat we optimale zorg en begeleiding kunnen blijven bieden voor iedere patiënt met beweegklachten.

 • Tijdens uw bezoek aan de Stadspoli wordt u op de normale wijze behandeld voor uw klacht. Voor het onderzoek krijgt u eenmalig een vragenlijst toegestuurd vóór uw bezoek aan de Stadspoli. De vragen gaan over uw klachten en uw gezondheid. Het kost u ongeveer 20-30 minuten om de vragenlijst in te vullen. Alle gegevens die wij van u verzamelen gedurende de gehele behandelperiode door één van de partners van het Beweeghuis zullen wij gebruiken voor het onderzoek. 

 • We willen graag dat het onderzoek goed verloopt. Daarom maken we de volgende afspraken met u:

  • U neemt contact op met de onderzoeker in deze situaties:
   • U wilt niet meer meedoen met het onderzoek.
   • Uw telefoonnummer, adres of e-mailadres verandert. 
 • U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Wilt u niet meedoen? Dan krijgt u nog steeds de gewone behandeling voor uw klacht.

  Als u wel meedoet, dan stopt voor u het onderzoek wanneer:

  • Het einde van het hele onderzoek is bereikt.
  • U wilt zelf stoppen met het onderzoek. Dat mag op ieder moment. Meld dit dan meteen bij de onderzoeker. U hoeft er niet bij te vertellen waarom u stopt. U krijgt dan nog altijd de gewone behandeling voor uw klacht.
  • Een van de volgende instanties besluit dat het onderzoek moet stoppen:
   • Maastricht Universitair Medisch Centrum+,
   • de overheid, of
   • de WMO Adviescommissie die het onderzoek beoordeelt.
  Wat gebeurt er als u stopt met het onderzoek?

  De onderzoekers gebruiken de gegevens die tot het moment van stoppen zijn verzameld.

 • Doet u mee met het onderzoek? Dan geeft u ook toestemming om uw gegevens te verzamelen, gebruiken en bewaren.

  Welke gegevens bewaren we?

  We bewaren deze gegevens:

  • uw naam
  • uw geslacht
  • uw adres
  • uw geboortedatum
  • gegevens over uw gezondheid
  • (medische) gegevens die we tijdens het bezoek aan de Stadspoli verzamelen
  • antwoorden op de door u ingevulde vragenlijsten
  • gegevens over uw behandeling bij de partners van het Beweeghuis die standaard worden verzameld
  • gegevens over uw (medische)diagnose
  Waarom verzamelen, gebruiken en bewaren we uw gegevens

  We verzamelen, gebruiken en bewaren uw gegevens om de vragen van dit onderzoek te kunnen beantwoorden. We verzamelen, gebruiken en bewaren uw gegevens om de kwaliteit van de zorg die we leveren continu te blijven verbeteren en steeds beter af te stemmen op de patiënt. Daarnaast willen we de resultaten hiervan kunnen rapporteren in medische vakbladen, zodat ook anderen hun zorg voor patiënten met beweegklachten kunnen verbeteren.

  Hoe beschermen we uw privacy?

  Om uw privacy te beschermen geven wij uw gegevens een code. Op al uw gegevens zetten we alleen deze code. De sleutel van de code bewaren we op een beveiligde plek in het MUMC+. Als we uw gegevens verwerken, gebruiken we steeds alleen die code. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek kan niemand terughalen dat het over u ging.

  Wie kunnen uw gegevens zien?

  Sommige personen kunnen wel uw naam en andere persoonlijke gegevens zonder code inzien. Dit zijn mensen die controleren of de onderzoekers het onderzoek goed en betrouwbaar uitvoeren. Deze personen kunnen bij uw gegevens komen:

  • Leden van de commissie die de veiligheid van het onderzoek in de gaten houdt.
  • Een controleur die door de onderzoeker is ingehuurd.
  • Nationale en internationale toezichthoudende autoriteiten. Bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

  Deze personen houden uw gegevens geheim. Wij vragen u voor deze inzage toestemming te geven.

  Hoelang bewaren we uw gegevens?

  We bewaren uw gegevens 15 jaar in het ziekenhuis.

  Mogen we uw gegevens gebruiken voor ander onderzoek?

  Uw gegevens kunnen na afloop van dit onderzoek ook nog van belang zijn voor ander wetenschappelijk onderzoek op het gebied van beweegklachten. Daarvoor zullen uw gegevens 15 jaar worden bewaard in het ziekenhuis. In het toestemmingformulier geeft u aan of u dit goed vindt. Geeft u geen toestemming? Dan kunt u nog steeds meedoen met dit onderzoek. U krijgt dezelfde zorg.

  Kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens weer intrekken?

  U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens op ieder moment intrekken. Dit geldt voor het gebruik in dit onderzoek en voor het gebruik in ander onderzoek. Maar let op: trekt u uw toestemming in, en hebben onderzoekers dan al gegevens verzameld voor een onderzoek? Dan mogen zij deze gegevens nog wel gebruiken.

  Wilt u meer weten over uw privacy?
  • Wilt u meer weten over uw rechten bij de verwerking van persoonsgegevens? Kijk dan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  
  • Heeft u vragen over uw rechten? Of heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met degene die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor uw onderzoek is dat:
  • Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, raden we u aan om deze eerst te bespreken met het onderzoeksteam. U kunt ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van MUMC+. Of u dient een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Vragen over het onderzoek kunt u stellen door te mailen naar beweeghuis@mumc.nl.

  Heeft u een klacht? Bespreek dit dan met de onderzoeker of de arts die u behandelt. Wilt u dit liever niet? Ga dan naar klachtencommissie van uw ziekenhuis. U kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris via telefoonnummer 043-387 42 04, maandag t/m donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Of door te mailen naar klachten@mumc.nl.

 • U kunt eerst rustig nadenken over dit onderzoek. Wilt u meedoen? Dan vult u het toestemmingsformulier in voorafgaand aan het invullen van de vragenlijsten die u via de mail heeft ontvangen of tijdens uw bezoek aan de Stadspoli.

   

Sluit de enquête