Subtypes van patiënten met rugklachten - Project

Rugklachten komen vaak voor in Nederland. Minstens 80% van de Nederlands zal ooit in zijn leven te maken krijgen met rugklachten. Echter, niet iedereen met rugklachten is hetzelfde. Bij de meeste mensen gaat de pijn vanzelf weer over, maar bij sommige blijft de pijn langer. Dit wordt ook wel chronische pijn genoemd. Ook reageert niet iedereen met rugklachten hetzelfde op een behandeling. Iedere patiënt is anders. Het is belangrijk om te weten welke kenmerken zorgen voor een succesvolle behandeling, zodat de patiënt snel door de juiste zorgverlener kan worden behandeld. 

  • Mensen met rugklachten zijn uniek en reageren verschillend op behandelingen.
  • Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in factoren  waarmee we subgroepen van mensen met rugklachten kunnen onderscheiden.
  • Door het onderscheiden van subgroepen van mensen met rugklachten kunnen we beter gepersonaliseerde zorg aanbieden. 
 • Het vinden van verschillende groepen mensen met rugpijn door te kijken naar hun lichaam en hoe zij zich voelen.

 • Sinds 2017 wordt er standaard data verzameld over mensen met lage rugklachten die zich melden op de Stadpoli. Zo wordt een uitgebreide anamnese (vraaggesprek) uitgevoerd en worden  vragenlijsten afgenomen. Hierdoor hebben we veel gegevens van mensen met lage rugklachten over bijvoorbeeld hun leeftijd, werk, medicijngebruik, fitheid en hoe ze zich voelen. Deze data gebruiken we om te analyseren of er verschillende groepen te ontdekken zijn, op basis van deze verschillende kenmerken. Als we groepen kunnen onderscheiden kunnen we vervolgens kijken of deze groepen patiënten anders reageren op een behandeling. Uiteindelijk kunnen we hierdoor beter gepersonaliseerde zorg aanbieden aan mensen met rugklachten.

 • Projectleider

  Prof. Dr. Paul Willems 
  (p.willems@mumc.nl)

  Team

  Joep van Dijk, MSc
  Dr. Esther Janssen

  Samenwerkingspartners

   

  Tijdspad

  Augustus 2022 – September 2023

Sluit de enquête