Veelgestelde vragen

Algemeen
 • Nee, het Beweeghuis is niet één plek in Maastricht. Het Beweeghuis is een netwerk van zorgprofessionals die samenwerken vanuit verschillende locaties. Zo werkt de medisch specialist van het Maastricht UMC+ bijvoorbeeld op de Beweeghuis Stadspoli (Maastricht Oost en West) of in de Beweeghuis Kliniek (Maastricht UMC+ en MC Annadal). De huisarts werkt in de huisartspraktijk. De fysiotherapeut in de fysiotherapiepraktijk. De beweegcoach op sportlocaties. Zij hebben goede afspraken over hoe zij samenwerken en elkaar informeren.

 • Binnen het Beweeghuis netwerk krijgt u de best mogelijke begeleiding met een plan en coaching. Deze is op basis uw klachten, persoonlijke situatie en beweegdoelen gemaakt. De meeste beweegklachten zijn niet op te lossen met een operatie. Daarom zorgen wij voor andere mogelijkheden. Denk aan de nieuwste fysiotherapeutische behandelingen en beweegprogramma’s. Meer informatie over het Beweeghuis vindt u hier. 

 • Beweegklachten zijn klachten waardoor u moeite heeft met bewegen. Deze klachten zijn er in verschillende soorten en maten zijn en kunnen in het hele lichaam voorkomen. Bij het Beweeghuis helpen we u met klachten aan het bewegingsapparaat zoals knieartrose, chronische pijn en rugpijn.

 • Op Beweeghuis.nl vindt u informatie over veel voorkomende beweegklachten en wat u daar zelf aan kan doen. Op de website staat ook uitleg over de werkwijze van het Beweeghuis en informatie over bij wie u als eerste terecht kunt met uw beweegklachten. Houd de website goed in de gaten; wij vullen deze regelmatig aan met nieuwe beweegtips en nieuwe behandelmogelijkheden.

 • In de Beweeghuis Kliniek voeren we operaties uit. Deze zijn altijd volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Een operatie komt pas in beeld als een niet-operatieve behandeling onvoldoende resultaat geeft. Een operatie is een goed getimed onderdeel binnen het gehele behandeltraject. Hierdoor kunt u uw dagelijks leven zo snel mogelijk weer oppakken. Gespecialiseerde fysiotherapeuten coachen en begeleiden u in de fasen voor en na de operatie.  

 • De Beweeghuis Academie verzamelt en onderzoekt gegevens over diagnostiek en behandeling. Dit gebruiken we om sneller tot een diagnose te komen, welke behandling nodig is en hoe uw zo snel mogelijk door kunt. De resultaten zetten we om in veranderingen en verbeteringen. Deze delen we met alle zorgverleners in ons netwerk. Zo zorgt de Beweeghuis Academie dat u altijd beweegzorg en -begeleiding ontvangt volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.

 • De zorgprofessionals die op dit moment samenwerken in het Beweeghuis zijn: medisch specialisten (zoals orthopeed, reumatoloog of revalidatiearts), huisartsen, fysiotherapeuten en beweegcoaches.

 • Uw huisarts is onderdeel van het Beweeghuis als hij/zij een praktijk heeft in de regio Maastricht-Heuvelland. Een overzicht van alle huisartsen in de regio Maastricht-Heuvelland vindt u hier.

 • Een fysiotherapeut is onderdeel van het Beweeghuis als hij/zij lid is van het Rug, Schouder of Knie Netwerk. In deze netwerken zitten fysiotherapeuten die specialist zijn in de behandeling van de Rug, Knie of Schouder. Zij werken volgens de nieuwste behandelrichtlijnen en beschikken daardoor over up-to-date inzichten en vaardigheden om u optimaal te behandelen. Wilt u meer weten over de netwerken? Bekijk meer over het Rug, Schouder en Knie Netwerk. 

 • In het Rug, Schouder en Knie Netwerk zijn fysiotherapeuten aangesloten. Zij zijn specialist in de behandeling van rug-, schouder-  of knieklachten. Zij werken volgens de nieuwste behandelrichtlijnen. Hierdoor hebben zij up-to-date inzichten en vaardigheden om u zo goed mogelijk te behandelen. Medisch specialisten, huisartsen en fysiotherapeuten hebben samen afspraken gemaakt over de werkwijze en de onderlinge communicatie. Wilt u meer weten over de netwerken? Bekijk meer over het Rug, Schouder en Knie Netwerk. 

 • Bekijk de aangesloten fysiotherapeuten in het Rug, Schouder en Knie Netwerk. 

 • Als uw fysiotherapeut niet is aangesloten, is dit geen probleem. Ook hij/zij is specialist op het gebied van beweegklachten. U bent dan alleen niet zeker dat hij/zij werkt volgens de nieuwste behandelrichtlijnen en beschikt over up-to-date inzichten en vaardigheden om u optimaal te behandelen. Ook kan uw fysiotherapeut u niet verwijzen naar een van de beweegcoaches van het Beweeghuis. Dit is wél zo als u kiest voor een fysiotherapeut die binnen ons netwerk actief is. 

 • De beweegcoach meet tijdens het eerste gesprek uw conditie, kracht, lenigheid en balans. Dan maakt hij/zij een beweegprogramma op maakt. Dit programma verbetert uw gezondheid en uw algemene fysieke en mentale gesteldheid. De beweegcoach begeleidt, zorgt ervoor dat u plezier heeft in bewegen en dat uw gezondheid verbetert. Na 12 weken krijgt u een nieuwe test. Het doel is om ook na de 12 weken te blijven bewegen. Om die reden heeft u regelmatig een gesprek waarin jullie kijken hoe u ervoor staat en of bijsturing nodig is. 

Knie
 • Een knie kan om meerdere redenen dik worden. Meestal ontstaat dit als er in de knie een probleem zit, bijvoorbeeld slijtage of een scheur(tje) in de meniscus. De knie kan dan minder soepel draaien. Om zichzelf te smeren, maakt het slijmvlies van de knie vocht aan en zwelt de knie op.

 • Dit hangt af van de oorzaak van uw knieklachten. Uw huisarts, fysiotherapeut en/of medisch specialist kan u daar het beste advies over geven. Meestal is het zo dat bij de meeste knieproblemen sporten als voetbal, tennis en hardlopen minder goed zijn. Bij deze sporten komen er veel krachten op de knie en draait het been vaak. Fietsen zorgt voor minder belasting voor de knie. Bij zwemmen is de schoolslag meer belastend voor de knie dan andere slagen. Zeker bij een meniscusprobleem kunt u meer pijn ervaren bij de schoolslag.

 • Er zijn een paar knieproblemen waarbij rust het beste is; uw huisarts, fysiotherapeut en/of medisch specialist zal dat met u bespreken. In alle andere gevallen is bewegen goed en geldt ‘rust roest’. Wandelen op vlak terrein (bijvoorbeeld de stoep of vlakke wegen) is goed voor de knie. Hetzelfde geldt voor fietsen. Wandelen op oneffen terrein (zoals in het bos of de duinen) kan de knieklachten tijdelijk erger maken.

 • Dr. T.A.E.J. Boymans is orthopedisch chirurg met aandachtsgebied knie-aandoeningen en heupprothesiologie. Hij geeft antwoord op bovenstaande vragen die hem het meest gesteld worden.

Rug
 • Het is niet goed om (bed)rust te nemen als u rugklachten hebt, behalve als u hard gevallen bent. Sterker nog, in beweging blijven bevelen wij aan om functieverlies zoveel mogelijk te vermijden. Bij therapie richten we ons dan ook meer op  herstel van functioneren dan op vermindering van pijn. Worden klachten na een week of 2 niet minder, ga dan naar uw huisarts voor onderzoek. 

 • Wanneer de dokter geen aanleiding ziet, is een (MRI)scan niet noodzakelijk. Meer dan 90% van de rugklachten zijn namelijk aspecifiek. Dit komt vaak door slijtage of verkeerde houding en dus niet op een onderliggende aandoening.

 • Met deze vragenlijsten krijgen we beter inzicht in uw rugprobleem en de impact hiervan op uw algehele functioneren zowel thuis als op de werkvloer. Hierdoor kunnen we dan ook beter de behandeling afstemmen op wat voor u het meest belangrijk is.

 • Prof. Dr. P.C. Willems is orthopedisch chirurg met aandachtsgebied wervelkolomchirurgie. Hij geeft antwoord op bovenstaande vragen die hem het meest gesteld worden.

Een afspraak maken
 • Het Beweeghuis is een zorgnetwerk. Woont u in regio Maastricht-Heuvelland en heeft u beweegklachten? Dan heeft u toegang tot het Beweeghuis. Alle huisartsen in regio Maastricht-Heuvelland zijn onderdeel van het Beweeghuis. Dit geldt ook voor alle medisch specialisten van het Maastricht UMC+, de beweegcoaches van Maastricht Sport en een groot deel van de fysiotherapeuten in regio Maastricht-Heuvelland. 

  • De afspraak bij uw huisarts of fysiotherapeut maakt u op de gewone manier.
  • Voor een afspraak bij een medisch specialist, heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.
  • Voor een afspraak met een beweegcoach, heeft u een verwijzing van uw medisch specialist, huisarts of fysiotherapeut nodig.

   Meer informatie over hoe u bij het Beweeghuis terecht kan vindt u hier.
 • Dat hangt af van de zorgprofessional waar u heen gaat. Als uw huisarts geen praktijk in Maastricht-Heuvelland heeft is hij/zij geen lid van het Beweeghuis. Wel kan hij/zij u doorsturen naar een medisch specialist of een fysiotherapeut van het Beweeghuis. U kunt ook zonder verwijzing naar een fysiotherapeut van het Beweeghuis gaan. Voor een afspraak met een medisch specialist van het Beweeghuis heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts nodig. Om een afspraak met een beweegcoach van het Beweeghuis te krijgen moet u een verwijzing hebben van uw medisch specialist, huisarts of fysiotherapeut die is aangesloten is bij het Beweeghuis.

 • De Stadspoli is op twee locaties in Maastricht gevestigd, buiten de muren van het ziekenhuis. De Stadspoli’s in Maastricht zijn opgezet om u sneller te helpen. In de Stadspoli werken medisch specialisten van het Maastricht UMC+. De Stadspoli heeft voor u als patiënt een aantal voordelen:

  • U kunt snel terecht
  • Het consult is gratis, u betaalt dus geen eigen bijdrage
  • U wordt geholpen door een ervaren specialist uit het Maastricht UMC+
  • Het is een minder klinische omgeving dan het ziekenhuis
  • Het is in de buurt: Maastricht Oost en West
  • De zorg in de Stadspoli is goedkoper; niet alleen voor u maar ook in het algemeen.

  Zo blijft de zorg beter betaalbaar en toegankelijk.

  Voor een afspraak op de Stadspoli heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. Meer
  informatie over de Stadspoli vindt u hier.

 • Als u bij een zorgverlener van het Beweeghuis bent, kijkt deze altijd eerst of hij/zij u het beste kan helpen. U gaat in gesprek over uw klachten en u krijgt eventueel een aantal onderzoeken. Als blijkt dat een andere zorgverlener u beter kan helpen, krijgt u een doorverwijzing.

Vergoedingen
 • Dat is afhankelijk van de zorgverlener die u bezoekt, hieronder staan de opties beschreven.

  Bezoek huisarts
  Uw zorgverzekeraar vergoedt uw consult bij de huisarts. U betaalt geen eigen bijdrage en de geleverde zorg valt niet onder uw eigen risico. Overige onderzoeken die uw huisarts kan aanvragen, zoals een röntgenfoto, bloedonderzoek, urineonderzoek of kweek, vergoedt uw zorgverzekeraar wel, maar vallen wel onder uw eigen risico. Ook eventuele voorgeschreven medicijnen vallen onder uw eigen risico of moet u zelf betalen.

  Bezoek fysiotherapeut
  Welke fysiotherapeutische kosten u vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd, de reden van uw bezoek en uw aanvullende verzekering. Meer informatie hierover vindt u hier. Wilt u zeker weten of uw bezoek aan de fysiotherapeut wordt vergoed? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

  Bezoek medisch specialist op Stadspoli
  Uw bezoek aan de medisch specialist op de Stadspoli wordt vergoed door uw zorgverzekeraar en valt niet onder uw eigen risico. U heeft wel een verwijzing nodig van uw huisarts. Onderzoeken, zoals een röntgenfoto of een MRI-scan, vergoedt de zorgverzekeraar maar vallen wel onder uw eigen risico.

  Bezoek beweegcoach
  Uw bezoek aan de beweegcoach is kosteloos. Hetzelfde geldt voor de begeleiding die u een jaar lang van de beweegcoach ontvangt. Voor een bezoek aan de beweegcoach heeft u wel een verwijzing nodig van de medisch specialist op de Stadspoli of van de fysiotherapeut.

 • U betaalt een eigen risico als u 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. In 2021 is het eigen risico € 385. U betaalt dus zelf de eerste € 385. Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten. Meer informatie over uw eigen risico vindt u hier.

Type behandelingen
 • Onze zorgprofessionals kijken samen met u welke behandeling het beste voor u is. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende behandelingen mogelijk. Grofweg genomen zijn er de volgende opties die eventueel gelijktijdig kunnen starten: 1) u kunt zelfstandig verder met informatie en adviezen van de zorgverlener, 2) u start een fysiotherapietraject, 3) u start een traject bij de beweegcoach, 4) u start met een behandeltraject bij de medisch specialist (denk aan medicijnen of een brace) 4) u wordt ingepland voor een operatie.

 • Nee, de zorgverlener van het Beweeghuis kijkt samen met u wat de beste behandeloptie voor u is. Dat kan een operatie zijn, mits de voordelen van een operatie opwegen tegen nadelen.

Chronische Pijn en fibromyalgie
 • In het gesprek met de revalidatiearts wordt uw klacht vanuit ‘biopsychosociaal’ perspectief bekeken. Dat betekent dat we naast uw medische klacht ook vragen naar de gevolgen van deze klacht op uw dagelijks leven.

 • De revalidatiearts kan advies geven voor een behandeling in de eerste lijn of er kan samen gekozen worden voor een multidisciplinaire revalidatiebehandeling. Dat houdt in dat een team van fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog gezamenlijk kijken hoe ze uw functioneren weer kunnen verbeteren.

 • Als pijn chronisch is en verder te verhelpen kan de revalidatiearts samen met u en uw omgeving in een behandeling focussen op leren omgaan met de pijn om weer beter te gaan functioneren, ondanks de klachten. Daarbij wordt breed gekeken naar alle factoren die van invloed kunnen zijn op uw pijn. 

 • Chronische pijn wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren. Zowel medische factoren, als ook bijv. mentaal welbevinden (bijv. stress, angst, negatieve stemming, het hebben meegemaakt van traumatische gebeurtennissen) en de gevolgen voor je sociale leven (moeite met werk, minder sociale contacten, je hobby’s niet meer kunnen uitvoeren) kunnen hierbij een rol spelen.

 • Dr. V.A.E. Baadjou is revalidatiearts met aandachtsgebied chronische pijn. Zij geeft antwoord op bovenstaande vragen die haar het meest gesteld worden.

Schouder
 • Schouderklachten worden meestal veroorzaakt door problemen met de spieren/pezen rondom de schouder. Een gespecialiseerde fysiotherapeut kan met u een revalidatieprogramma opzetten om de spieren weer te versterken zodat u weer op een goede manier gaat bewegen. Zo nemen de klachten op den duur weer af. Hier vindt u een lijst van gespecialiseerde fysiotherapeuten.

 • Als u klachten aan uw schouder heeft en fysiotherapie levert te weinig op, dan kunt u een injectie in uw schouder overwegen. Dit is meestal niet de oplossing voor het probleem op lange termijn. Het medicijn in de injectie geeft soms wel een zetje in de goede richting.

 • De meeste mensen met een scheurtje in de schouderpees hebben baat bij fysiotherapie. Onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut versterkt u de spieren in de schouder, waardoor u weer normaal en zonder pijn kunt bewegen. Dit geldt met name bij mensen ouder dan 60 jaar. Bij deze mensen komen vaker scheurtjes in de schouderpezen voor, zonder dat ze daar last van hebben.

 • Dr. L. Verlaan is orthopedisch chirurg met aandachtsgebied schouderklachten en schouderprotheses. Hij geeft antwoord op bovenstaande vragen die hem het meest gesteld worden.

Sluit de enquête