• Organisaties die opkomen voor de belangen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen zijn voortdurend in ontwikkeling. Het programma 'Voor elkaar!' biedt ruimte voor projecten die bijdragen aan het versterken van ‘inclusie’, ‘gelijkwaardigheid’, ‘empowerment’ of ‘eigen regie’. Het betreft de fase Projectidee.

  Lees meer.

 • Deze subsidieoproep richt zich op onderzoek rondom de gezondheid van of medische problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Het moet meer inzicht geven in een medisch vraagstuk, een oplossing bieden voor zorgprofessionals in de langdurige zorg en de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking ten goede komen.

  Lees meer.

 • Heeft u een project binnen de Startimpuls JZOJP ronde 1 of ronde 2 afgerond? En wilt u het opgezette samenwerkingsverband doorontwikkelen en de plannen die u tijdens de Startimpuls heeft gemaakt uitvoeren? Dan kunt u een Uitvoeringsimpuls aanvragen!

  Lees meer.

 • ReumaNederland doet een oproep voor wetenschappelijk onderzoeksvoorstellen om de volgende vraag te beantwoorden: Welke onderliggende oorzaken en werkingsmechanismen bieden aanknopingspunten om de chroniciteit van zeldzame reumatische aandoeningen te doorbreken? Dit is een brede oproep aan alle wetenschappelijke disciplines die kunnen bijdragen aan een antwoord.

  Lees meer.

Sluit de enquête