• Organisaties die opkomen voor de belangen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen zijn voortdurend in ontwikkeling. Het programma 'Voor elkaar!' biedt ruimte voor projecten die bijdragen aan het versterken van ‘inclusie’, ‘gelijkwaardigheid’, ‘empowerment’ of ‘eigen regie’. Het betreft de fase Projectidee.

  Lees meer.

 • Deze subsidieoproep richt zich op onderzoek rondom de gezondheid van of medische problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Het moet meer inzicht geven in een medisch vraagstuk, een oplossing bieden voor zorgprofessionals in de langdurige zorg en de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking ten goede komen.

  Lees meer.

 • Werkt u in de langdurige zorg en ondersteuning en wilt u de uitdaging aangaan om passende zorg te bevorderen binnen uw praktijkorganisatie? Dat kan door samen met een onderzoeksorganisatie of MBO-instelling actieonderzoek uit te voeren naar een door u gekozen vraagstuk uit de praktijk. Dien nu uw projectidee in!

  Lees meer.

 • Heeft u een project binnen de Startimpuls JZOJP ronde 1 of ronde 2 afgerond? En wilt u het opgezette samenwerkingsverband doorontwikkelen en de plannen die u tijdens de Startimpuls heeft gemaakt uitvoeren? Dan kunt u een Uitvoeringsimpuls aanvragen!

  Lees meer.

 • Een Sportinnovator Voucher biedt financiële ondersteuning bij een innovatievraag van een praktijkorganisatie zoals een gemeente, sportbond of bedrijf. Met een voucher wordt de expertise van een Sportinnovator-centrum ingezet.

  Lees meer.

 • Het thematisch programma van de Nationale Wetenschapsagenda stelt €4.835.000 beschikbaar voor onderzoek naar het versterken van het gezondheidspotentieel van mensen in een lagere sociaaleconomische positie. Een breed consortium dat de hele kennisketen omvat en waarbinnen kennisinstellingen, maatschappelijke stakeholders en praktijkpartijen samenwerken, kan financiering aanvragen voor een omvangrijk interdisciplinair en transdisciplinair onderzoeksprogramma naar het behalen van gezondheidswinst en vermijden van gezondheidsverlies bij mensen in een lagere sociaaleconomische positie in de samenleving.

  Leer meer.

 • Consortia van kennisinstellingen, publieke en private (zorg) partners, kunnen projectvoorstellen indienen, die gericht zijn op het ondersteunen van de transitie van invasieve naar minimaal-invasieve ingrepen met minimale nevenschade.

  Lees meer.

 • Interdisciplinaire publiek-private consortia kunnen financiering aanvragen gericht op technologische innovaties voor zorg in de eigen leefomgeving

  Lees meer.

 • ReumaNederland doet een oproep voor wetenschappelijk onderzoeksvoorstellen om de volgende vraag te beantwoorden: Welke onderliggende oorzaken en werkingsmechanismen bieden aanknopingspunten om de chroniciteit van zeldzame reumatische aandoeningen te doorbreken? Dit is een brede oproep aan alle wetenschappelijke disciplines die kunnen bijdragen aan een antwoord.

  Lees meer.

Sluit de enquête