Waarom het Beweeghuis?

Steeds meer mensen hebben klachten aan het bewegingsapparaat. Deze klachten leiden op hun beurt tot een toename van het aantal chronische aandoeningen, waaronder hart- en vaatziekten, diabetes en depressie. Met als gevolg veel persoonlijk leed, hoge kosten voor zorg en ondersteuning en arbeidsongeschiktheid.

Om grotere persoonlijke en maatschappelijke schade te voorkomen, is preventie en snelle toegang tot kwalitatief hoogstaande en betaalbare beweegzorg en -begeleiding van groot belang. Een effectieve behandelstrategie vereist kennis en begrip van de patiënt en zijn/haar persoonlijke omstandigheden. Advies en coaching spelen een belangrijke rol. Dit vraagt om samenwerking tussen alle betrokken zorgverleners.

Sluit de enquête