Drie onderdelen

Het Beweeghuis concept bestaat uit drie verschillende onderdelen: de Beweeghuis Stadspoli en Beweeghuis.nl, de Beweeghuis Kliniek en de Beweeghuis Academie. Deze drie onderdelen zorgen er samen voor dat wij onze visie kunnen verwezenlijken.

  • De huisarts kan vrijwel alle patiënten met beweegklachten doorverwijzen naar de Stadspoli voor een eerste laagdrempelig consult. Tijdens dit consult bespreekt de medisch specialist de verschillende behandelopties met de patiënt. Samen bepalen ze een behandelplan dat past bij de persoonlijke situatie van de patiënt. De medisch specialist zet een eventueel vervolgtraject direct in gang. Dat kan een doorverwijzing zijn naar een gespecialiseerde fysiotherapeut in het Rug- of Knie-netwerk van het Beweeghuis of naar de beweegcoaches van Maastricht Sport.

    stadspoli logo muur

    Het nieuwe Beweeghuis Stadspoli concept is per 4 januari 2021 succesvol gelanceerd. Lees hier meer over de Beweeghuis Stadspoli.

  • Pas als een niet-operatieve behandeling onvoldoende resultaat oplevert, komt een operatie als behandelstrategie in beeld. Een operatie is een goed getimed onderdeel binnen het gehele behandeltraject, waardoor de patiënt zo snel mogelijk weer zijn/haar dagelijks leven kan oppakken. In de Beweeghuis Kliniek voeren we operaties volgens de laatste wetenschappelijke inzichten uit. In de fasen voor en na de operatie krijgen de gespecialiseerde fysiotherapeuten de rol van coach en begeleider. Kennis, kunde en ervaring van deze therapeuten worden zo volledig benut. De implementatie van het volledige concept van de Beweeghuis Kliniek is op dit moment in voorbereiding.

  • Hoe komen we het makkelijkste tot de juiste diagnose? Welke behandeling werkt het beste? Hoe zorgen we ervoor dat patiënten zo snel mogelijk hun dagelijks leven kunnen hervatten? Door gegevens over diagnostiek en behandeling te verzamelen en analyseren, ontwikkelen we nieuwe kennis die we vertalen naar concrete veranderingen in de praktijk. Nieuwe inzichten delen we met alle betrokken zorgverleners tijdens scholingsbijeenkomsten. Zo zorgt de Beweeghuis Academie ervoor dat de patiënt altijd beweegzorg en -begeleiding ontvangt volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Met de oprichting van deze netwerken is de eerste stap op weg naar de Beweeghuis Academie gezet.

Sluit de enquête