Werkbezoek Gemeente Maastricht

Dinsdag 7 februari bracht het College van Burgemeesters en Wethouders van Gemeente Maastricht een werkbezoek aan het Maastricht UMC+. Tijdens dit bezoek werden zij ook bijgepraat over het Beweeghuis.

werkbezoek

Innovatieve zorgconcepten

Het werkbezoek stond in het teken van wederzijdse kennismaking en gesprekken over samenwerkingskansen. Het uitgangspunt voor deze gesprekken waren onder andere voorbeelden die in het Integraal Zorgakkoord worden genoemd. Onder de thema’s preventie en het implementeren van innovatieve zorgconcepten in de stad werd ook aandacht aan het Beweeghuis gegeven.

Meer over het Beweeghuis in het IZA

Werkbezoek voor Beweeghuis

Tim Boymans, orthopedisch chirurg, praatte het College van B&W en de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ bij over het Beweeghuis. Er werd aandacht gegeven aan de behoefte van de regio, de vorming van de gespecialiseerde netwerken en preventie in de vorm van beweegcoaching. Daarnaast werd er een vooruitblik op 2023 geworpen waarin de verwijsstroom naar Maastricht Sport wordt opgeschaald en het beweegaanbod in de regio wordt uitgebreid naar omliggende gemeenten.

tim over beweeghuis

GALA-akkoord

De presentatie voor de genodigden werd afgesloten met een link naar het GALA-akkoord. Dit akkoord omvat afspraken over het bereiken van een gezonde generatie in 2040. Weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Op basis van dit akkoord kunnen gemeenten een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Het Beweeghuis team is er klaar voor om samen met Gemeente Maastricht invulling te geven aan de ambities die in het GALA-akkoord zijn benoemd.

Lees meer over het GALA-akkoord

Sluit de enquête