Van Ziekenhuis naar Beweeghuis

Het Beweeghuis-Concept is een gezamenlijk initiatief van het Centrum voor Bewegen van het Maastricht UMC+, ZIO, RHZ en Fy’net, specifiek voor patiënten met beweegklachten.
partners
V.L.N.R. : fysiotherapeut Frans Abbink, huisarts Charles Wijnands en orthopedisch chirurg Lodewijk van Rhijn

Klachten van het bewegingsapparaat komen veel voor en zijn vaak chronisch. Patiënten worden bij sommige aandoeningen relatief snel doorverwezen naar het ziekenhuis, terwijl dit niet altijd de beste oplossing is. “De door het Maastricht UMC+ geleverde tweedelijns zorg kan namelijk effectiever worden geleverd buiten de context van een academisch ziekenhuis in samenwerking met andere zorgprofessionals”, zegt Lodewijk van Rhijn, medisch directeur Centrum voor Bewegen Maastricht UMC+. “Zo willen we alle zorg voor de laag-complexe klachten van het bewegingsapparaat onderbrengen in het innovatieve Beweeghuis-netwerk, met als basis de anderhalvelijnszorg (de Stadspoli’s) en een toekomstige Beweeghuis Kliniek. Door deze verschuiving van zorg blijft in het Maastricht UMC+ meer ruimte over voor behandeling van hoog-complexe beweegproblemen en de ontwikkeling van nieuwe behandelingen.”

Wat is het doel?
Binnen het Beweeghuis-initiatief geven zorgprofessionals van de 0e tot en met de 3e lijn samen vorm aan de gehele beweegzorgketen. Het doel is inzetten op een effectief conservatief behandeltraject, afgestemd op de individuele behoeften van de patiënt. Patiënten worden daarbij bewust gemaakt van alternatieven voor een ingreep, waaronder nieuw gedefinieerde fysiotherapeutische behandelingen en beweegprogramma’s. Blijkt een operatieve ingreep uiteindelijk toch noodzakelijk, dan kunnen patiënten hiervoor snel terecht. Patiënten worden optimaal voorbereid op de ingreep en op de herstelperiode daarna, zodat zij zo snel als mogelijk weer hun dagelijks leven kunnen hervatten.

Het resultaat is zinnige en zuinige beweegzorg, dichtbij huis onder regie van de huisarts, met aandacht voor mens en context. Huisarts Charles Wijnands vult nog aan: “Patiënten worden niet van het kastje naar de muur gestuurd. Huisartsen, beweegcoaches, fysiotherapeuten en medisch specialisten hebben goede afspraken gemaakt over hoe zij elkaar op de hoogte houden van ingezette behandelingen en de zorg afstemmen op de patiëntvraag. En door periodieke onderlinge kennisdeling, ontvangt de patiënt altijd de zorg conform de laatste wetenschappelijke inzichten.”

De Stadspoli’s
De Stadspoli’s zijn onderdeel van het Beweeghuis-concept. “Met de regionale huisartsen is afgesproken om patiënten met beweegklachten door te verwijzen naar de Stadspoli’s”, vertelt Guy Schulpen, medisch directeur ZIO (Zorg In Ontwikkeling). “De opzet is om in principe alle orthopedische poliklinische verwijzingen voor tweedelijnszorg te concentreren op de Stadspoli’s. Vanaf dit jaar kunnen patiënten al op de Stadspoli, op een van de zeven themapoli’s, terecht.” De themapoli’s zijn: voet/enkel, elleboog/pols/hand, schouder, knie, rug, heup/overig en pijnbestrijding. Patiënten kunnen van hieruit, afhankelijk van indicatie, ook rechtstreeks worden doorverwezen naar gespecialiseerde fysiotherapeuten die actief zijn binnen de Beweeghuis-netwerken.

stadspoli logo muur

De fysiotherapeutische netwerken Rug en Knie
De fysiotherapeutische netwerken zijn onderdeel van het Beweeghuis-concept. De netwerken Rug en Knie zijn al van start gegaan. “Wij werken nauw samen met medisch specialisten van het MUMC+, fysiotherapeuten in de regio Maastricht – Heuvelland en een afvaardiging van huisartsen”, zegt fysiotherapeut en bestuurslid Fy’net, Frans Abbink. “Wij gaan hiermee verder dan de traditionele fysiotherapeutische netwerken waarin alleen fysiotherapeuten zich verenigen. Samen optimaliseren we de zorg voor patiënten, die een fysiotherapeutische behandeling ontvangen.”

Beweegprogramma Maastricht Sport
De Beweeghuis initiatiefnemers zijn een samenwerking aangegaan met Maastricht Sport (een interne verzelfstandige organisatie van Gemeente Maastricht). Zij bieden het programma ‘Beweeg Bewust’ aan. Patiënten die geen fysiotherapeutische indicatie hebben, worden intensief begeleid door beweegcoaches; op weg naar duurzaam bewegen en het verbeteren van de algemene gezondheid. Kijk voor meer informatie op www.maastrichtsport.nl.

Verdere toekomstplannen

  • Het verder vormgeven van een Beweeghuis Kliniek. Deze kliniek is een onderdeel van het Beweeghuis-concept, waar operatieve behandelingen worden uitgevoerd. Niet de ingreep, maar functioneel herstel staat hier voorop.
  • Het ontwikkelen van de Beweeghuis Academie (Onderzoek & Opleiding). In de gehele beweeghuisketen wordt straks data gegenereerd die kan worden gebruikt voor het ontwikkelen van nieuwe kennis.
  • Een online platform voor patiënten, waarop informatie over aandoeningen en behandelmethodes beschikbaar is en die de patiënt ondersteunt bij zelf-management. Daarnaast is het platform ingericht voor (para) medici om real-time kennis te delen.

Meer informatie? Bij vragen kun je contact opnemen met Ronald Meerlo via r.meerlo@zio.nl of Rob Vanwersch via rob.vanwersch@mumc.nl (Programmamanagement Beweeghuis).

Sluit de enquête