Praktijkvoorbeeld De Juiste Zorg op de Juiste Plek

Recent plaatste De Juiste Zorg op de Juiste Plek een artikel over het Beweeghuis als landelijk praktijkvoorbeeld. Een interview met Tim Boymans en Rob Vanwersch was hiervoor het uitgangspunt. In het artikel vertellen zij meer over het belang van bewegen, de unieke samenwerking tussen alle professionals binnen het Beweeghuis en de focus op preventie en het leveren van zorg en begeleiding op maat. Lees hieronder een samenvatting of bekijk direct het artikel. 

Het belang van bewegen

Eén op de 8 mensen in Maastricht-Heuvelland is beperkt in bewegen. Niet verrassend voldoen dan ook maar weinig mensen in deze regio aan de beweegrichtlijnen met alle gevolgen van dien. De inzet van het Beweeghuis is dan ook om binnen de gehele beweegzorgketen aandacht te hebben voor het in beweging krijgen en houden van burgers.

Netwerkzorg

Voor alle patiënten binnen het Beweeghuis wordt zorg en begeleiding op maat geregeld. Medisch specialisten, huisartsen, fysiotherapeuten en beweegcoaches werken daarbij écht samen en spannen zich gezamenlijk in om de best mogelijke beweegzorg en -begeleiding te leveren.  

Samen beslissen

In het Beweeghuis trekken medisch specialisten extra tijd uit voor de patiënt om zodoende samen de optimale vervolgstappen te bepalen en meteen in gang te zetten. Daarbij is er aandacht voor de voorkeuren van de patiënt en diens levenssituatie. Er wordt er bijvoorbeeld gekeken naar welke gespecialiseerde fysiotherapeut bij de patiënt in de buurt zit. Relevante informatie wordt vervolgens meteen met de gekozen fysiotherapeut gedeeld. Een afspraak met de beweegcoach kunnen patiënten direct na het consult maken bij de receptie van de Stadspoli. Zo voorkomen we dat de patiënt van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

Preventie

Het Beweeghuis richt zich niet alleen op de behandeling van medische klachten, maar helpt patiënten op weg naar een leven lang actief bewegen. Om zo toekomstige klachten te voorkomen. Maar liefst 97% van de mensen die naar een beweegcoach worden doorverwezen door een medisch specialist komt opdagen bij de intake. 88% besluit vervolgens deel te nemen aan het beweegprogramma. 84% is na 3 maanden nog actief en 70% na een jaar nog steeds. Dat zijn hoopvolle cijfers.

Sluit de enquête