'The Next Step'

De Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ heeft besloten om 1,4 miljoen euro te investeren in veertien projecten op het gebied van preventie en vitaliteit in het kader van ‘The Next Step’. De gehonoreerde projecten dragen stuk voor stuk bij aan de missie van het Maastricht UMC+ om te werken aan gezondheidsbevordering in de breedste zin.

The Next step

Beweeghuis

Het “Beweeg Bewust+” initiatief van het Beweeghuis is één van deze veertien projecten waarin geïnvesteerd wordt. Op dit moment dragen wij reeds bij aan het activeren en optimaliseren van beweging ná bezoek aan de medisch specialist (Stadspoli) of fysiotherapeut (aangesloten bij onze netwerken). Dit door het aanbieden van het beweegprogramma Beweeg Bewust van Maastricht Sport aan onze patiënten. Onze ambitie is om dit effectieve beweegprogramma ook aan patiënten uit onze aangrenzende gemeenten te kunnen aanbieden én een nieuwe pilot starten waarbij huisartsen vanuit lage SES wijken in Maastricht direct kunnen doorverwijzen.

Het Beweeghuis was daarnaast mede-aanvrager van het Maastricht UMC+ “vitaliteitsloket”. Deze aanvraag is tevens gehonoreerd.

Meer weten over ons project en/of de andere gehonoreerde projecten, waaronder het “vitaliteitsloket”? Bekijk dan de samenvatting.

next step beweeghuis

Waarom ‘The Next Step’?

Vanuit het Maastricht UMC+ is al veel en goed onderzoek verricht op het gebied van ontwikkeling en evaluatie van programma’s ter bevordering van de gezondheid. Helaas is het al te vaak zo dat na publicatie van het onderzoek de implementatie in de praktijk niet tot gewenste uitvoer komt. Daarom is ‘The Next Step’ in het leven geroepen. The Next Step is een call voor MUMC+-ers om subsidieaanvragen voor implementatie van onderzoek of interventie aan te vragen. Een interne beoordelingscommissie heeft alle aanvragen beoordeeld aan de hand van de gestelde criteria en van een advies voorzien

De ‘+’ van het Maastricht UMC+

De Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ heeft uiteindelijk besloten om veertien ingediende aanvragen in het kader van ‘The Next Step’ te honoreren. Ieder project krijgt daarmee een maximale financiële impuls van 100.000 euro. De gehonoreerde aanvragen bestrijken een breed spectrum en raken verschillende aspecten van preventie en gezondheidsbevordering. Van het bevorderen van mentale gezondheid en het stimuleren van leefstijlaanpassingen tot facilitering van gezonde omgevingen en de inrichting van een zogeheten vitaliteitsloket in het Maastricht UMC+. Naast de diversiteit aan preventie en leefstijl-aanpakken, richten de projecten zich ook nagenoeg op alle levensfasen: peuters, kinderen op de basisschool en middelbare school en volwassenen. In veel projecten zijn ook digitale elementen verweven, passend bij de digitale ambities van het Maastricht UMC+.

Sluit de enquête