Netwerken Rug en Knie succesvol gelanceerd als onderdeel van het Beweeghuis

Als onderdeel van het Beweeghuis zijn netwerken met betrekking tot Rug en Knie succesvol van start gegaan. In beide netwerken werken medisch specialisten van Maastricht UMC+, fysiotherapeuten en huisartsen van regio Maastricht-Heuvelland samen. Zij zorgen ervoor dat de fysiotherapeutische beweegzorg rondom rug en knie aandoeningen wordt geoptimaliseerd. Na een zorgvuldige werving- en selectieprocedure zijn in oktober 2020: 36 fysiotherapeuten tot het Rug netwerk en 42 fysiotherapeuten tot het Knie netwerk toegetreden.
rugnetwerk

Binnen zowel het Rug als het Knie netwerk zijn richtlijnen opgesteld voor de diagnose en behandeling van patiënten. Hierdoor zullen patiënten de best mogelijke fysiotherapeutische zorg ontvangen volgens de laatste inzichten. Ongeacht naar welke fysiotherapeut zij binnen het netwerk worden doorverwezen na bezoek aan de Stadspoli of het Maastricht UMC+.

Verder zijn er afspraken binnen de netwerken gemaakt over hoe de onderlinge communicatie verloopt tussen medische specialisten, fysiotherapeuten en huisartsen en welke data er met betrekking tot patiënten wordt vastgelegd.  

Meerdere keren per jaar worden (scholings)bijeenkomsten georganiseerd waarin kennis zal worden gedeeld. Dit zorgt voor het continue optimaliseren van de fysiotherapeutische beweegzorg. De eerste scholingsbijeenkomsten van het Rug en Knie netwerk zullen respectievelijk op 18 en 26 mei worden georganiseerd.

Sluit de enquête