ITEA subsidieaanvraag voor ontwikkeling digitaal beweegcoachingssysteem gehonoreerd

De ITEA subsidieaanvraag van het Beweeghuis en partners voor het ontwikkelen van een innovatief digitaal beweegcoachingssysteem met bijbehorende wearables, sensoren, AI algoritmes en (zelfmanagement) apps is gehonoreerd. Het beweegcoachingssysteem zal patiënten gaan faciliteren in het monitoren van hun eigen beweeggedrag in het dagelijks leven. Ook zal het betrokken fysiotherapeuten / beweegcoaches gaan ondersteunen wat betreft gerelateerde coaching.

Als onderdeel van een omvangrijk trans-Atlantisch consortium, ontvangt het Beweeghuis een subsidie van ruim 100.000 euro. Dit wordt ingezet om als het nationale field lab te fungeren voor het te ontwikkelen beweegcoachingssysteem.

Het field lab

Het field lab zal gedurende drie jaar in vier fases van drie maanden bijdragen aan het ontwikkelen van het beweegcoachingssysteem. Het gaat om:

  1. Vaststellen van functionele specificaties;
  2. Testen van individuele apps, wearables en sensoren;
  3. Testen van het geïntegreerde beweegcoachingssysteem;
  4. Evalueren van het geïntegreerde beweegcoachingssysteem.

Wat betreft fase 2 tot en met 4, zullen 50 Beweeg Bewust deelnemers worden geworven om samen met beweegcoaches en fysiotherapeuten (de onderdelen van) het beweegcoachingssysteem te testen en evalueren.

itea

Het consortium

Het Beweeghuis zal onder de projectnaam TREAT nationaal intensief samenwerken met mede-consortiumgenoten van de Universiteit Maastricht, TU Eindhoven, Roessingh Research and Development, Almende, DEMCON, Elitac Wearables en MEDrecord. Verder zal het Beweeghuis internationaal kennis uitwisselen met de consortium-deelnemers van Canada, België, Portugal, Spanje, Zwitserland en Turkije.

Meer weten over het consortium: ITEA 4 · Project · 22022 TREAT

tekst
Van links naar rechts: dr. Kenneth Meijer (Universiteit Maastricht), Joyce Roumen MSc (Maastricht Sport), dr.ir. Rob Vanwersch (Maastricht UMC+), ir. Jos Aarts (Universiteit Maastricht) en dr. Tim Boymans (Maastricht UMC+).
rob en peter
Van links naar rechts: Peter Coumans (Fy’net) en dr.ir. Rob Vanwersch (Maastricht UMC+).

Wij danken in het bijzonder Jos Aarts, Kenneth Meijer, Joyce Roumen, Peter Coumans, Tim Boymans en Rob Vanwersch voor de totstandkoming van het innovatieve field lab en feliciteren hen met de honorering van de aanvraag. Wij kijken er alvast naar uit om een mooie bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een vooruitstrevend beweegcoachingssysteem.

Sluit de enquête