Beweegonderzoekfonds Limburg gelanceerd

Limburgers vitaler krijgen én houden en beweegklachten voorkomen. Daar zet het Beweegonderzoekfonds Limburg zich voor in! Donderdag 22 juni lanceerde Health Foundation Limburg in samenwerking met het Beweeghuis dit nieuwe fonds. Het Beweegonderzoekfonds Limburg is het zesde fonds van de Health Foundation Limburg, de fondsenwervende instelling van het Maastricht UMC+.

Het Maastricht UMC+ is het eerste universitair medisch centrum waaraan een fonds verbonden is dat zich middels beweegprogramma’s voor en met de inwoners in de regio richt op preventie en vitaliteitsbevordering. “Met dit fonds willen wij als academisch centrum met preventie hoog in het vaandel nóg meer bijdragen aan een vitale Limburgse samenleving waarin iedereen kan meedoen,” aldus prof. dr. Stef Kremers, bestuurslid MUMC+, hoogleraar Gezondheidsbevordering en betrokken bij het Beweegonderzoekfonds Limburg.

Bewegen voor iedereen

Genoeg bewegen is van groot belang. Het verkleint de kans op lichamelijke en mentale klachten zoals hart- en vaatziekten, diabetes en depressie. Minimaal 2,5 uur bewegen per week is al genoeg om aan de beweegrichtlijn te voldoen. Echter, in Limburg haalt slechts 44 procent van de inwoners deze norm. Het Beweegonderzoekfonds Limburg wil voorkomen dat mensen terecht komen in een negatieve spiraal van steeds zieker worden, minder bewegen en niet meer mee kunnen doen in de maatschappij. Daarbij zetten zij zich in voor alle Limburgers, maar in het bijzonder voor mensen die door financiële, medische of andere redenen niet vanzelfsprekend is toegang hebben tot het reguliere beweegaanbod.

BOFL

Wetenschappelijk onderzoek

Om dit mogelijk te maken gaat het Beweegonderzoekfonds Limburg gelden werven voor drie initiatieven, waaraan meteen wetenschappelijk onderzoek wordt gekoppeld. Dit wordt uitgevoerd door onderzoekers die verbonden zijn aan het Beweeghuis. Het direct koppelen van onderzoek aan de initiatieven van het Beweegonderzoekfonds Limburg is belangrijk, aldus prof. dr. Stef Kremers: “Zo zijn we gaandeweg nog beter in staat om meer mensen te bereiken en deelnemers blijvend in beweging te houden.”

De initiatieven zijn:  

  • De Pieter-Challenge (2024): een 12-weken wandeltrainingsprogramma eindigend met een slotevenement op de Pietersberg, met mogelijkheid tot vervolgdeelname aan het beweegprogramma Beweeg Bewust van Maastricht Sport.
  • Opschaling Beweeg Bewust: deelname aan Beweeg Bewust in eigen omgeving mogelijk maken voor inwoners uit aangrenzende gemeenten van Maastricht.
  • Laagdrempelige toegang Beweeg Bewust: vroegsignalering van beweegarmoede in de wijken en verwijzing naar Beweeg Bewust mogelijk maken voor huisartsen, opbouwwerkers en wijkverpleegkundigen.

Kijk voor meer informatie op de website

Eerste evenement

Naast deze initiatieven waaraan onderzoek gekoppeld is, organiseert het Beweegonderzoekfonds ook enkele evenementen. De eerste kleinschalige activiteit ‘Bewegen in de wijk’ vindt in het najaar van 2023 plaats in vier wijken in Maastricht. Tijdens deze bijeenkomsten maken deelnemers een wandeling en kunnen ze onder andere een beknopte health check krijgen en workshops volgen over valpreventie, leefstijl en bewegen.

Sluit de enquête