Beweeghuis levert passende zorg tegen lagere kosten

Door de introductie van het Beweeghuis in Maastricht-Heuvelland zijn er aanzienlijk minder patiënten met beweegklachten doorverwezen naar het ziekenhuis en zijn er minder operaties aan knie of heup uitgevoerd. Dat heeft geresulteerd in een daling van de zorgkosten. Een en ander blijkt uit een onderzoeksrapport dat is opgesteld door Gupta Strategists. Door landelijke opschaling van het Beweeghuis zouden in theorie jaarlijks honderden operaties aan het bewegingsapparaat voorkomen kunnen worden, evenals duizenden doorverwijzingen. Met een potentiële zorgkostenbesparing van tientallen miljoenen euro’s.

In Nederland hebben zo’n twee miljoen mensen last van nek- en rugklachten en kampen meer dan een miljoen mensen met artrose. Laatstgenoemde aandoening stijgt echter explosief, waarbij een verdubbeling van het aantal patiënten wordt verwacht in 2040. Zonder gewijzigd beleid leidt dat tot meer ziekenhuisopnamen en operaties waarbij knie of heup wordt vervangen voor een prothese. De ziektelast en de zorgkosten die daarmee zijn gemoeid zijn hoog, terwijl een operatie soms lang niet altijd nodig is, gelet op de individuele wensen en behoeften van een patiënt.

Beweeghuis is passende zorg

Het Beweeghuis Maastricht-Heuvelland is een samenwerkingsverband van medisch specialisten van het Maastricht UMC+, huisartsen, fysiotherapeuten en beweegcoaches van Maastricht Sport. Doel van het Beweeghuis is het bieden van de best mogelijke beweegzorg op de juiste plek, met nadruk op het voorkomen van klachten en het bevorderen van een leven lang actief bewegen. In het Integraal Zorgakkoord, opgesteld door zorgpartijen, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS, wordt het Beweeghuis genoemd als een van de vier goede voorbeelden van passende zorg. Daarbij wordt onder meer gekeken of zorg niet onnodig wordt geleverd en ligt de focus meer op gezondheid dan ziekte. Adviesbureau Gupta Strategists nam het Beweeghuis onder de loep om te onderzoeken wat de opbrengsten tot op heden zijn geweest en wat de potentie is bij verdere uitrol over de rest van Nederland.

Succesfactoren

Uit het onderzoeksrapport blijkt onder meer dat regionale huisartsen in een jaar tijd 330 mensen minder hebben doorverwezen (een daling van zo’n 10 procent) naar het Maastricht UMC+ en dat 55 onnodige operaties zijn voorkomen (17 procent minder heupoperaties en 3 procent minder knieoperaties). Bij elkaar levert dat een reductie van 1,9 miljoen euro aan zorgkosten op. “De succesfactoren liggen in het feit dat de samenwerking tussen onder meer huisartsen, fysiotherapeuten en medisch specialisten goed is”, zegt Tim Boymans, orthopedisch chirurg en medisch directeur van het Beweeghuis. “De twee Stadspoli’s, waar zogeheten anderhalvelijnszorg wordt geleverd, zijn daarin de spil. Maar ook de samenwerking met de gemeente Maastricht voor een passend sport- en beweegaanbod en het aanbieden van op maat beweegcoaching is essentieel.”

Landelijke opschaling

Op dit moment is het Beweeghuis actief in de regio Maastricht-Heuvelland, maar er zijn al gesprekken gaande om het innovatieve beweegzorg-concept op andere plekken in Nederland te introduceren. Gupta Strategists berekende dat bij een landelijke opschaling in totaal meer dan 26.000 doorverwijzingen en ruim 2.000 operaties per jaar voorkomen kunnen worden. Al met al resulterend in maximaal 190 miljoen aan kostenbesparing. Boymans: “Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we mensen, ondanks hun klachten, zo lang mogelijk actief in beweging houden. Dat we hem of haar de bewegingsvrijheid geven die voor zijn of haar leven waardevol en van belang is.”

Lees hier ook het ervaringsverhaal van Farah die meedeed aan het Beweeg Bewust Programma.

 

Sluit de enquête