Beweeg Bewust programma Maastricht Sport van start op Stadspoli

Medisch specialisten van het Maastricht UMC+, huisartsen en fysiotherapeuten in Maastricht-Heuvelland en de beweegcoaches van Maastricht Sport bundelen hun krachten om zo optimale beweegzorg en -begeleiding te realiseren. 
Beweegbewust Maastricht Sport

Maastricht UMC+, ZIO, RHZ en Fy'Net zijn een samenwerking aangegaan met Maastricht Sport, het sportbedrijf van de gemeente Maastricht. Zij bieden het Beweeg Bewust programma aan waarin de deelnemer gedurende een jaar intensieve begeleiding ontvangt op weg naar duurzaam bewegen. Hierbij wordt naar de persoonlijke situatie en fysieke mogelijkheden van de deelnemer gekeken. Op basis van die informatie wordt bepaald welke vorm van sport en bewegen het beste bij de deelnemer past. Dit initiatief is geheel kosteloos voor de deelnemer.

Vanaf dinsdag 6 april 2021 kunnen patiënten na een consult op de Stadspoli worden doorverwezen naar Maastricht Sport voor een Beweeg Bewust intake. De patiënt wordt direct na het consult in de gelegenheid gesteld een afspraak te plannen voor deze intake.

De huisarts en verwijzend medisch specialist ontvangen, met goedkeuring van de patiënt, een terugkoppeling na de intake, na 3 maanden, na 6 maanden en na eventuele stopzetting van deelname.

Momenteel wordt dit beweegaanbod alleen in Maastricht aangeboden, maar Maastricht Sport staat ook open voor patiënten die niet in Maastricht woonachtig zijn. In een latere fase kan het Beweeg Bewust programma ook in andere gemeenten worden georganiseerd, wanneer hier voldoende animo voor is.

Sluit de enquête