Nascholing huisartsen: Schouderklachten - Beweeghuis

Van 17:30 - 21:30 uur
Woensdag 6 december 2023 wordt van 17:30 uur tot 21:30 uur een nascholing voor huisartsen georganiseerd.

Deze praktisch toepasbare nascholing gaat specifiek over de schouder en wordt verzorgd door orthopedisch chirurgen, kaderhuisartsen bewegingsapparaat en fysiotherapeuten van het Schouder Netwerk Maastricht-Heuvelland.

Rode draad

Een typische casus uit de huisartsenpraktijk loopt als rode draad door de avond en het oefenen van praktische vaardigheden (inspectie, bewegingsonderzoek, injecteren) neemt een belangrijke plaats in binnen het programma.

Loop mee op de Stadspoli

Daarnaast hebben we een uniek aanbod! Na afloop van deze nascholing krijgen deelnemers de kans om individueel mee te lopen met een schouderspecialist op de Stadspoli. Op die manier krijgt u nog meer inzicht in de diagnostiek en behandeling (o.a. het zetten van injecties) bij échte patiënten.
Verder is kenmerkend voor onze nascholingen dat het een domeinoverstijgend karakter heeft.

Aanmelden

Aanmelden kan via onderstaande link. Kosten voor deze nascholing bedragen €100,- inclusief diner buffet.

Klik hier om u aan te melden. 

Deze nascholing is vooral bedoeld voor huisartsen in de regio Maastricht-Heuvelland en zij krijgen bij grote instroom voorrang.

Sluit de enquête